In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Avoin osallisuus ja asiakkuus -6Aika 

Osatoteutuksen kohderyhmänä ovat yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä yritysten, tutkimus ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hankkeen tarpeena on tunnistettu yritysyhteistyön lisääminen kaupungin ja yritys- ja kolmannen sektorin välillä. Hankkeen tavoitteena on rakennemuutokseen sopeutumisen edistäminen ja elinvoiman vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mahdollistamalla uusia palvelutuotteita, uudentyyppistä kehittäjäkumppanuutta sekä uusia asiakkuuksia.

Eritellyt osatavoitteet:

1. Kehittää liiketoimintaympäristöjä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävän innovatiivisen hankinnan toimintamallien hyödyntämisen keinoin.

2. Mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja tutkimusta asiakkuudenhallinnan kehittämisen kautta.

3. Luoda ns. "palvelutarjotinratkaisu -malli" sekä asiakasohjauksen uusia menetelmiä

4. Kehittää ja hyödyntää yritys- ja tutkimusorganisaatioyhteistyössä palvelumuotoilua palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa

Yrityksille, tutkimus- ja koulutusorganisaatiolle, sekä 3 sektorille: mahdollisuus osallistua kaupungin palvelujen kehittämistyöhön ja sen myötä tarjota omia palvelujaan kaupungin palvelujen rinnalla.

Kuntalaisille: oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan

Oulun kaupungin asioinnin toimintamalli 

Osahankkeessa tehdään laaja-alaista tki-kumppanuutta (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori). Kehittämistyön alustana on Oulun kaupungin asioinnin toimintamalli. Osahankkeen toimenpiteet kohdistetaan yrityksiin ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin. Jotta yrityksille voidaan tarjota enemmän mahdollisuuksia toimia kehittämistyössä, täytyy määritellä kaupungin prosessit ja asioinnin toimintatapa.

Oulun kaupungin asioinnin toimintamalli mahdollistaa kaupungin ja yritysten yhteistyön ja sitä kautta yritysten liiketoiminnan kasvun ja työpaikkojen syntymisen. Asioinnin toimintamalli sisältää periaatteita ja tavoitteita seuraavista teemoista: asiointikanavat (monikanavaisuus), asiakasprosessien kehittäminen, siakasviestintä, asiakaspalvelun osaamisprofiilit, asiakasohjaus, asiakkuuksien hallinta, asiakastyytyväisyys ja laadunvarmistus, asiakkaiden kanssa tapahtuva palvelukehittäminen ja asiakaspalvelukehittämispanostusten vaikuttavuusarviointi. Määritystyössä selvitetään asiointipalvelujen monituottajuuden hyödyntämismahdollisuuksia, alihankintamahdollisuuksia sekä asiakasvalinnan laajentamismahdollisuuksia. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa ja siihen osallistetaan asiakkaita. Oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia on kehittämisen osissa.

Asioinnin kokonaishallittava toimintamalli on kaupunkikohtaisena tarpeellinen, jotta voidaan tehokkaasti ja systemaattisesti valita ne kohteet, joissa on mahdollista hyödyntää monituottajuutta ja kehittämiskumppanuutta sekä mahdollistaa nykyistä laajemmin kaupunkilaisten valinnanvapautta. Se on myös välttämätön taustatyö muille osille tässä osahankkeessa ja kehittyy myös vuorovaikutuksessa niistä saatujen kokemusten kanssa.

Kehittämistyö Oulu10 alustalla

Hankkeen keskiössä on yksityisen ja kolmannen sektorin huomioivan monituottajuuden kehittäminen. Neuvonnalla ja asiakasohjauksella tuetaan asiakkaiden monikanavaista asiointia, erityisesti hankkeen myötä laajennettavan palvelutarjottimen käyttöä.

Tavoitteena on tiedottaa ja tukea yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita niin, että he pystyvät hyödyntämään palvelutarjotinta omista palveluista viestiessään. 

Hankkeessa tunnistetaan niitä julkisen palvelujärjestelmän osa-alueita ja järjestämistapoja, joita voitaisiin avata myös muille palveluntuottajille ja –kehittäjille.

Oulu10 – asiointi ja neuvonta

Lapsiperheiden alueellinen palvelutarjotin

Lapsiperheiden alueellisessa sähköisessä palvelutarjottimessa kootaan yhteen Oulun kaupungin julkiset sekä järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamat lapsiperheiden avoimet palvelut.  Palvelutarjotin rakennetaan yhteistyössä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kanssa. Palvelutarjotin on digitaalinen ympäristö palveluihin hakeutumiseen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Palvelutarjottimen avulla

  • Asiakkaat löytävät yhdestä paikasta  koottuna lapsiperheiden avoimet  palvelut
  • Asiakkaat voivat etsiä oman asuinalueensa palveluita
  • Asiakkaat voivat valita mitä palveluita käyttävät
  • Palvelutarjotin lisää ja mahdollistaa asiakkaiden ja kaupungin toimijoiden välistä vuorovaikutteisuutta
  • Kaupungin työntekijöille palvelutarjotin toimii palveluoppaana ja ohjauksen välineenä
  • Järjestöille ja yrityksille palvelutarjotin mahdollistaa toiminnasta markkinoinnin ja tiedottamisen

Oulun kaupunginkirjastosta uusi tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste
 

Kirjasto avaa ovensa uusille innovaatioille

Kokeilupiste on matalan kynnyksen esittelytila, jossa asiakkaat ja uudet innovaatiot kohtaavat. Oulun pääkirjastossa asioi päivittäin noin tuhat eri-ikäistä asiakasta. Kokeilupiste antaa mahdollisuuden saada käyttäjäkokemuksia ja kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Se tarjoaa näkyvyyttä ja tunnettavuuden kasvua yrityksille ja muille toimijoille.

www.ouka.fi/kokeilupiste

Digitaalisten ympäristöjen palvelumuotoilu nuorisotyön tarpeisiin

Hankkeessa toteutetaan mobiilisovellus, jolla lisätään nuorten tavoitettavuutta ja osallisuutta sekä tuodaan fyysisten palvelujen rinnalle digitaalisia sisältöjä.

Sovelluksella pilotoidaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuntalaisten kuulemisen menetelmiä ja uudistuvaa palvelutuotantoa. Sovelluksen suunnittelu, toteutus ja testaus tehdään yhdessä nuorten, kaupunkilaisten sekä alueen oppilaitosten, yritysten ja 3. sektorin kanssa.

Lyhytosoite tälle sivulle:
http://www.ouka.fi/aoa

6aika-strategia