In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

< Takaisin

Kuulutus Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kallion louhinnan ja murskauksen jatkamiseksi, Oulu

Hakija ja osoite
Destia Oy
Veteraanikatu 9
90100 OULU

Toiminta ja sijainti
Destia Oy hakee maa-ainesten otto- sekä ympäristölupaa kallion louhinnan ja murskauksen jatkamiseksi Oulun kaupungin Sanginjoella sijaitsevilla tiloilla Kivikko 564-406-24-0, Kaitala 564-406-8-42, Huokaus 564-406-8-50 ja Metsämaa 564-406-8-46. Alue sijaitsee vahvistetulla Sanginjoen osayleiskaava-alueella.

Oulun seudun ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle vuonna 2006 maa-ainesluvan ja vuonna 2007 ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja asfalttiasematoimintaan. Luvat ovat umpeutuneet syyskuussa 2016. Suunnitelman mukaan 6 hehtaarin ottamisalueelta otetaan 300 000 m3 kiviainesta kymmenen vuoden aikana ja ottamisalueella murskataan alueelta otettavaa kalliokiviainesta keskimäärin 90 000 tonnia, maksimissaan 150 000 tonnia, vuodessa. Toiminta on yleensä kausittaista, mutta alueella voi olla ottotoimintaa ympäri vuoden.

Hakija hakee lupaa aloittaa lupapäätöksen mukainen toiminta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 9.11. - 8.12.2016 Oulun seudun ympäristötoimessa, Ympäristötalo, 5. krs., Solistinkatu 2, Oulu. Otteita hakemusasiakirjoista on nähtävillä myös internetissä: www.ouka.fi/ilmoitukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero OUKA/8448/2016, on toimitettava kirjallisena viimeistään 8.12.2016 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Eeva-Liisa Kähkönen p. 044 703 6765


Oulussa 9. päivänä marraskuuta 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS