In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Nähtävillä Nähtävillä

< Takaisin

Kuulutus Lumijoen kunnan ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristölupahakemuksesta, Lumijoki

Hakija ja osoite
Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Toiminta ja sijainti
Lumijoen kunta hakee ympäristölupaa puhtaiden ylijäämämaiden läjittämiseen tilalle Kunnanmaa 436–403-37-105. Alueella on aikaisemmin sijainnut Lumijoen kunnan kaatopaikka ja kaatopaikkatoiminnan loputtua tilalla on ollut ympäristölupa ylijäämämaiden läjittämiseen vuosina 2004–2014. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 2,6 ha ja läjitettävien maa-ainesten määrä 39 000 m3 ktr. Toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 6-18. Lupaa haetaan toistaiseksi.

Alue sijaitsee metsävaltaisella haja-asutusalueella, maanteiden 813 ja Äijänselän yksityistien välisellä alueella. Etäisyys Lumijoen taajamaan on noin 7 km.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 7.11. – 7.12.2016 Oulun seudun ympäristötoimessa, Ympäristötalo, 5. krs., Solistinkatu 2, Oulu ja Lumijoen kunnanvirastossa, Kunnankuja 1. Otteita hakemusasiakirjoista on nähtävillä internetissä: www.ouka.fi/ilmoitukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero OUKA/10883/2014, on toimitettava kirjallisena viimeistään 7.12.2016 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Eila Öljymäki puh. 050 574 2358

 

Oulussa 1 päivän marraskuuta 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS