In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Nähtävillä Nähtävillä

< Takaisin

Kuulutus Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta, Jääli, Oulu

Hakija ja osoite
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy
Rouskutie 1
90650 Oulu

Toiminta ja sijainti
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy hakee lupaa soran ja hiekan ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta Oulun Jäälissä Takumaantien pohjoispuolella sijaitsevilla tiloilla Rankamettä 564-409-5-70, Hiekkamaa 564-409-5-58 ja Hiekkamaa II 564-409-5-69. Kyseessä on olemassa oleva maa-aineksenottoalue.

Hakemuksen mukainen ottoalue on noin 3,2 hehtaaria ja kokonaisottomäärä on 120 000 m3. Otto on tarkoitus hoitaa loppuun seuraavan 10 vuoden aikana. Alueella on useita muita maa-aineksenottoalueita.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 6.2. -7.3.2017 Oulun seudun ympäristötoimessa, Ympäristötalo, 5. krs., Solistinkatu 2, Oulu. Hakemusasiakirjat ovat pääosin nähtävillä myös internetissä olevan kuulutuksen kautta: www.ouka.fi/ilmoitukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero

OUKA/939/2017 on toimitettava kirjallisena viimeistään 7.3.2017 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Maarit Kaakinen p. 044 703 6791
 

Oulussa 2. päivänä helmikuuta 2017

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS


Katso myös

Ilmoitukset ja kuulutukset

Tarjouspyynnöt

Uutiset ja tiedotteet