In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kulttuuri Kulttuuri

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman yksi painopistealue on kulttuurikasvatus.

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksen Kulttuurikapsäkki-työryhmä

  • toimii kulttuurikasvatuksen tukijana, asiantuntijana, kehittäjänä ja keskustelun ylläpitäjänä
  • suunnittelee vuosittaisen kulttuurikasvatuksen yhteisen teeman ja siihen liittyvät aloitus- ja loppujuhlat
  • suunnittelee koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Työryhmän muodostavat varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, kulttuurituottaja, lastentarhanopettajia ja alaköökiläiset.

Alakööki

  • toimii Kulttuurikapsäkki-työryhmän "työrukkasena" ja kokoonkutsujana
  • järjestää koulutuksia ja muita tilaisuuksia varhaiskasvatushenkilöstölle
  • ylläpitää päiväkotien kulttuurivastaavien sähköpostilistaa ja lähettää sille tiedotteita ja vinkkejä
  • toimii varhaiskasvatuksen edustajan Kulttuuritiimi-työryhmässä, jossa on edustettuna Oulun kaupungin seitsemän kulttuurilaitosta, taiteen perusopetuksen yksikkö, opetus- ja nuorisotoimi
  • organisoi ideoimansa päiväkotien ja kulttuurilaitosten välisen kulttuurikummitoiminnan

LEIKITELLEN

Oulun varhaiskasvatuksen kulttuuriteemavuosi 2015-2016

Leikitellen-kulttuuriteema tulee näkymään yksikön arjen kulttuurikasvatuksessa huomioiden monipuolisesti eri taiteenalat. Miten kulttuuria ja taidetta voidaan tuoda lapsille, ja tehdä yhdessä lasten kanssa, leikin avulla? Miten yksikössä leikitään orkesteria, taidemaalaria tai arkkitehtiä? Saadaanko leikin avulla syntymään teatteriesitys ja miten ollaan yleisönä? Mitä kirjailija tekee työkseen?

Miten kulttuurilaitoksissa voi leikitellen syventyä taideteokseen, näyttelyn esineistöön ja ympäristöön tai vaikkapa kirjallisuuteen?  Voiko kulttuurilaitoksissa leikkiä?

Leikitellen-kulttuuriteemavuonna yksiköissä kehitetään lasten leikkiä ja leikkiympäristöjä. Lasten leikkikulttuuri ja perinteiset leikit nostetaan ympärivuotiseen arvostukseen. Teemavuonna huomioidaan lasten osallisuuden kehittäminen leikeissä sekä leikkien ja leikkiprojektien suunnittelussa. Miten aikuinen toimii leikkijänä, mallina, leikin kehittäjänä ja millä tavalla hän voi olla mukana lasten leikeissä?

Toimintavuoden aikana leikki antaa uudenlaisen kokemuksen yksikön kulttuurikasvatukseen ja taideaineisiin. Yksiköissä otetaan huomioon Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusopas

Leikitellen-kulttuuriteemavuosi 2015-2016 (pdf)

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuuriopas (pdf)