In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kotipalvelujen asiakasmaksut Kotipalvelujen asiakasmaksut

Kotona annettavat palvelut ovat kotipalvelua (sosiaalipalvelua) ja/tai kotisairaanhoitoa (terveyspalvelua), joita annetaan kaikenikäisille kuntalaisille.

Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu määritellään, kun palvelu kestää vähintään 14 vuorokautta. Kuukausimaksuun vaikuttavat palvelun laatu, määrä, perheen koko sekä maksukyky. Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntiperusteinen maksu.

Säännöllistä kotihoitoa järjestetään palvelusetelillä, kunnan omana toimintana ja ostopalveluna.

Voit arvioida säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun laskurin avulla.

Säännöllisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon tulotaulukko 2017

HLÖ

tuloraja

tuettu1

tuettu2

tuettu3

valvottu1

valvottu2

tehostettu

 

€/kk*

1–5 h/kk

6–11 h/kk

12–20 h/kk

21–29 h/kk

30–45 h/kk

46– h/kk

 

 

%

%

%

%

%

%

 1

573

12

16

21

26

33

35

 2

1 057

10

13

16

18

      21

22

 3

1 657

7

9

12

14

17

18

 4

2 050

5

7

10

12

14

15

 5

2 481

4

5

8

9

11

13

 6

2 849

3

4

8

9

10

11

*asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja

** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

tulorajan korotus 348 €/lisäperheenjäsen

 

Tilapäinen kotihoito, yöpartio ja nostoapukäynti, tilapäinen omaishoidon vapaapäiväkäynti, turvapalvelukäynti 

Kertakäynti arkisin

 • alle 2 tuntia 11,95 €

 • 2–5 tuntia 19,15 €

 • yli 5 tuntia 28,65 €

Kertakäynti viikonloppuisin

 • alle 2 tuntia 15,55 €

 • 2–5 tuntia 23,80 €

 • yli 5 tuntia 35,85 €

Kylvetyspalvelu

 • kylvetys palvelupisteessä 3,60 €/kerta/yhdensuuntainen matka

Asiakas maksaa kylvetysmaksun suoraan palvelupisteeseen ja kaupunki laskuttaa kuljetuksen osuuden

Pyykkipalvelu

 • kertamaksu 7,20 €

Asiointipalvelu

 • kertamaksu 7,85 €

Kauppapalvelu

 • kertamaksu 3,50 €

Saattajapalvelut

 • kertamaksu 13,50 €

Harkinnanvarainen aurauspalvelu

 • 84,85 €/talvikausi

Siivouspalvelu

Siivouspalvelusta peritään asiakkaan/perheen tulojen mukainen tuntimaksu.

Asiakas on oikeutettu siivouspalveluun silloin, kun palveluihin pääsykriteerit täyttyvät ja asiakkaan bruttotulot ovat

 • yhden hengen taloudessa 900 euroa/kk tai alle

 • kahden hengen taloudessa 901–1300 euroa/kk

Lisäksi asiakkaalla tulee olla säännöllisen kotihoidon asiakkuus.

Siivouspalvelun hinnat
bruttotulot €/kk hinta/tunti
0–739,59  4,50 €
739,60–1 165,85  22,80 €
1 165,86–1 300,00  29,80 €

Turvapalvelut

Turvapalvelusta peritään asiakkaan tuloihin perustuva kuukausimaksu, joka sisältää laitevuokran sekä hälytysten vastaanottopalvelun.

Turvapalvelukäynneistä peritään erillinen käyntimaksu.

Turvapuhelimen hinta 1.3.2016 alkaen
Tuloluokka €/kk  €/kk
0–642 7,90 €
642,01-1212 11,35 €
1212,01–1920 17,00 €
1920,01– 18,35 €

 

Turvapuhelimen ja ovihälyttimen hinta 1.3.2016 alkaen
Tuloluokka €/kk  €/kk
0–642  14,40 €
642,01–1212  17,80 €
1212,01–1920  23,55 €
1920,01–  24,95 €

 

Turvapuhelimen ja GSM-sovittimen hinta 1.3.2016 alkaen
Tuloluokka €/kk  €/kk
0–642  11,85 €
642,01–1212  15,25 €
1212,01–1920  20,90 €
1920,01–  22,35 €

 

Turvapuhelimen, ovihälyttimen ja GSM-sovittimen hinta 1.3.2016 alkaen
Tuloluokka €/kk  €/kk
0–642 18,40 €
642,01–1212 21,80 €
1212,01–1920 27,45 €
1920,01– 28,90 €

 

Ei tulosidonnaiset turvapalvelujen kuukausimaksut 1.3.2016

 • Helppokäyttöinen GSM-puhelin 32,45 €/kk

 • Telecare-tyyppinen turvapuhelin 41,65 €/kk

 • GPS-paikannin 64,90 €/kk

Turvapalvelun hälytyskäynneistä perittävä käyntimaksu

Kertakäynti arkisin

 • alle 2 tuntia 11,95 €

 • 2–5 tuntia 19,15 €

 • yli 5 tuntia  28,65 €

Kertakäynti viikonloppuisin

 • alle 2 tuntia 15,55 €

 • 2–5 tuntia 23,80 €

 • yli 5 tuntia 35,85 €

Tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut

 • Lääkäri 16,40 €

 • Muu henkilö 9,80 €

Omaishoidontuen vapaan asiakasmaksut

Omaishoidontuen lakisääteisen vapaan omavastuu ympärivuorokautisessa hoidossa 11,50 €/vrk, harkinnanvaraisissa 40 €/vrk. 

Palvelusetelit

 • Siivouspalveluseteli/tunti 20,00 €

 • Säännöllinen kotihoito tulosidonnainen enimmäisarvo: kotipalvelu 27,00 € ja kotisairaanhoito 41,60 €

Kotiutustiimi

 • Fysioterapeutin käynti 9,20 €

 • Lääkäri 16,40 €

 • Muu henkilö 9,80 €

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille kotiutustiimin palvelu kuuluu säännöllisen kotihoidon maksuun tulosidonnaisena, fysioterapeutin käynnin maksuperusteen on sarjassa annettava hoito.

Muut asiakkaat maksavat tilapäisen kotisairaanhoidon, fysioterapeutin ja lääkärin käyntimaksun, kuitenkin niin, että kotiutustiimipalveluista peritään asiakkaalta korkeintaan 38,10 € vuorokaudessa, joka on lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausimaksu.

Päivätoiminta

 • Päivätoiminta (klo 8.00–14.00) 17,40 €

 • Osapäivätoiminta 9,25 €

 • Kuljetus joukkoliikennetaksan mukaan