In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Muita palveluita Muita palveluita

Lohkominen
Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa tilasta ostettu alue eli määräala tai useampia määräaloja muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön. Lohkomiset haja-asutusalueilla suorittaa Maanmittauslaitos. Lohkomisessa vahvistetaan muodostettavan kiinteistön rajat sekä kiinteistön käyttöä palvelevat ja rasittavat oikeudet. Tieto uudesta kiinteistöstä siirtyy valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin ja siten omistajan oikeusturva varmistuu.

Määräalan saajan on haettava saannolleen lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupasta tai muusta luovutuksesta. Lainhuutoa haetaan maanmittaus-toimistolta. Lohkomistoimitus tulee automaattisesti vireille määräalalle myönnetyn lainhuudon jälkeen. Lohkomistoimituksessa määräala merkitään maastoon sekä pidetään toimituskokous. Määräalan omistajan ja muidenkin asianosaisten etujen mukaista on olla mukana toimitus-kokouksessa. Asianosaisten poissaolo ei kuitenkaan estä asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa.

Aidan paikan merkitseminen
Jos tontin rajamerkit ovat hävinneet ja rajan paikka on epäselvä, eikä välttämättä ole tarvetta merkitä rajapisteitä pyykeillä, (esim. pihatyöt, aidan rakentaminen) mittausryhmä käy merkitsemässä rajapisteet puupaaluilla. Maanomistajat saavat pyynnöstä myös täydentäviä paaluja tontin rajalinjoille. Merkintätyö maksaa 202 € kahdelta ensimmäiseltä pisteeltä ja seuraavilta 42 €/piste.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
  • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri cell 044 7032322 kiinteistörekisterin hoitaja cell 044 7032347 toimitusinsinööri cell 044 7032317 toimitusinsinööri
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.