In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Tietoa tontin muodostamisesta Tietoa tontin muodostamisesta

Oulun kaupungin asemakaavoitetulla alueella korttelialueelle laaditaan pääsääntöisesti sitova tonttijako joko kaavan yhteydessä tai kaavan voimaan tulon jälkeen. Tonttijaolla osoitetaan korttelin jakautuminen järkeviin ja toteuttamiskelpoisiin rakentamisyksiköihin, tontteihin.

Tonttijakoa kuvaa hyvin sana kiinteistökaava. Asemakaavassa ja tonttijaossa tontiksi osoitetusta alueesta käytetään nimitystä kaavatontti. Kaavatontti ei ole vielä kiinteistö, vaan vasta kaupungin koordinaattitiedon sekä kaava- ja tonttijakokarttojen perusteella määritelty tulevan tontin alue.

Kiinteistönmuodostus tapahtuu tontin lohkomistoimituksella. Näin kaavatontista tehdään kiinteistö, rekisteritontti.
Vasta rekisteritontti on rakentamiskelpoinen.
Tavallisen omakotitontin lohkominen ja rekisteröinti maksaa 898 €.

Mikäli tilan tai vanhan kaavan mukaisen tontin jäljellä olevat tilukset yhtyvät kaavatontin rajoihin, voidaan tontti rekisteröidä myös ilman tontin lohkomista. Tällainen rekisteröinti on luonteeltaan hallinnollinen toimenpide, ei kiinteistötoimitus. Maastotyöt ovat tärkein palvelu, jota maanomistaja tällöin ei saa, ts. pyykkejä saattaa jäädä puuttumaan tontin rajoilta, vanhoja rajoja ei käsitellä, tontin pinta-ala ei varmennu tarkasti.

Toisaalta maastotöiden lisäksi ei tarvita kokouksen tiedottamista eikä pitämistä, tonttiin kohdistuvien oikeuksien käsittelyä, asiakirjat ovat suppeammat, tonttikarttaa ei laadita.
Tämä näkyy myös taksassa: tontin rekisteröintitoimenpide maksaa 152 €.

Tonttien rekisteröinnistä hyötyvät molemmat, maanomistajat ja kaupunki.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
  • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri cell 044 7032322 kiinteistörekisterin hoitaja cell 044 7032347 toimitusinsinööri cell 044 7032317 toimitusinsinööri
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.