In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Tontin ja rakennuspaikan lohkominen Tontin ja rakennuspaikan lohkominen

Oulun kaupungin asemakaavoitetulla alueella vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn sitovan tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan tontin lohkomistoimituksella.
Tontti muodostetaan kiinteistöksi merkitsemällä se toimituksen saatua lainvoiman kiinteistörekisteriin.
Katso myös tietoa tontin muodostamisesta.
Toimitusta haetaan kiinteistörekisterin pitäjältä. Hakijan on tällöin esitettävä omistusoikeutensa kiinteistöön, sen osaan tai määräalaan, josta tontti muodostuu. Toimitus olisi syytä panna vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluummin jo edellisenä kesänä.
Tavallisen omakotitontin lohkominen maksaa 898 €.

Maan omistaja, myyjä, ostaja, rakentaja! On hyvin tärkeää, että tunnet kohdekiinteistösi tiedot. Rekisteröimätön tontti on mm. rakennuskiellossa.

Tontin lohkomistoimituksessa laaditaan tonttikartta (pdf).

Vuoden 2013 kuntaliitoksen seurauksena Oulun kaupungissa on vahvistettujen asemakaavojen alueita, joilla on voimassa ohjeellinen tonttijako. Ohjeellisen tonttijaon mukaiset rakennuspaikat erotetaan lohkomistoimituksella tilaksi. Oulun kaupunki suorittaa rekisterinpitoalueellaan myös ohjeellisten rakennuspaikkojen tilaksi lohkomiset. Oulun kaupungin suorittama tavallisen rakennuspaikan lohkominen maksaa 898 €.

Rakennuspaikkojen lohkomiset haja-asutusalueilla sekä rantakaava-alueilla suorittaa Maanmittauslaitos.
 

Katso myös kiinteistörekisterinpitäjät Oulun kaupungin alueella
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
  • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri cell 044 7032322 kiinteistörekisterin hoitaja cell 044 7032347 toimitusinsinööri cell 044 7032317 toimitusinsinööri
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.