In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

ÄI3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta (AK 4)
 • syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä (AK 4)
 • kehittyy fiktiivisten tekstien analysoijana erilaisia lukija- ja tulkintalähtökohtia sekä tarpeellisia kirjallisuustieteellisiä käsitteitä käyttäen (AK 4)
 • oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti
 • harjaantuu käyttämään kurssilla havainnoituja kielen keinoja tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan.

Keskeiset sisällöt

 • kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen
 • proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, henkilö, aika, miljöö, teema, motiivi
 • lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto, kielen kuvallisuus
 • draama kirjallisuudenlajina
 • novellien, runojen ja näytelmien erittelyä, novelli- ja runoanalyysi kirjoittaen tai suullisesti
 • kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä, fiktiivisen kirjoittamisen harjoittelua