In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Valtakunnallinen syventävä kurssi  
 
Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7) 
 
  Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen. 
 

Keskeiset sisällöt 

  • vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet 
  • puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi 
  • kielellinen ja ei-kielellinen viestintä 
  • arjen vuorovaikutustilanteet 
  • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä 
  • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu 
  • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä