In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Tukikurssi Tukikurssi

Englannin kurssi EN0: Brush up

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille, joille saattaa tulla vaikeuksia lukion pitkän kielen oppimistavoitteiden saavuttamisessa (peruskoulun päästötodistuksen englannin arvosana on 7 tai sitä alempi). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Tavoitteet

Tavoitteena on tukea 1. lukiovuoden englannin opiskelua niin, että opiskelija pystyy mahdollisimman tehokkaasti käyttämään hyväkseen lukiossa annettavaa varsinaista eng-lannin opetusta.

Painotus

Peruskoulun keskeisin kieliaines kerrataan painottaen rakenteita ja sanastoa mielekkäissä tekstiyhteyksissä.

Keskeiset oppisisällöt

Kerrattavat rakenteet: aikamuodot, passiivi, epäsuora esitys, apuverbit, keskeiset prono-minit, adjektiivien ja adverbien vertailu. Aihepiirit: oma itse, koti perhe, ystävät, jokapäiväiset askareet, harrastukset, tavallisimmat palvelutilanteet.

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.