In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Filosofia Filosofia

FI2: Filosofinen etiikka

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin 
  (AK 1 – 7)
 • osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein (AK 1 – 7)
 • kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein (AK 1 – 7)
 • oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan (AK 1, 2).

Keskeiset sisällöt

 • moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka
 • moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa
 • moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus
 • klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet
 • filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä

Kurssi läpäisee kaikki aihekokonaisuudet. Kulloinkin ajankohtaiset eettiset aiheet pyritään ottamaan huomioon.