In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Filosofia Filosofia

FI3: Tiedon ja todellisuuden filosofia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä
  • osaa arvioida, millaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä ja katsomuksissa (AK 4)
  • oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä (AK 1, 6)
  • oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonnetta (AK 2, 5).

Keskeiset sisällöt

  • metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistietieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa
  • totuuden luonne ja totuusteoriat
  • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
  • tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä
  • tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä
  • argumentoinnin ja päättelyn perusteita