In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Filosofia Filosofia

FI4: Yhteiskuntafilosofia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy yhteiskuntafilosofian käsitteisiin ja suuntauksiin
  • oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa (AK 1, 2, 3)
  • osaa arvioida yhteiskunnallisten järjestyksen oikeutusta (AK 2, 6)
  • osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa (AK 1).

Keskeiset sisällöt

  • yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
  • yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus
  • yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat, dystopiat ja niiden toteuttaminen kuten holokausti.
  • poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat
  • nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus