In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Fysiikan pakollinen kurssi Fysiikan pakollinen kurssi

FY1: FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan (AK 1)
 • tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla (AK 2, 3)
 • ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
 • suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille (AK 5)
 • tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti
 • käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa (AK 6).

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana
 • aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset
 • energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa
 • kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi
 • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana