In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Maantiede Maantiede

GE1: Sininen planeetta

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä
 • ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt
 • osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan
 • ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä 
 • ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla
 • osaa soveltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä tietoa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu

 • mitä maantiede on?
 • maantiede luonnontieteenä
 • maantieteellinen tietoaines, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku
 • maailmankuvan muutos ja karttakuvan kehitys

Maan planetaarinen luonne

 • aurinkokunnan synty ja perusrakenne
 • Aurinko ja sen vaikutukset maapallolla
 • Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt

Ilmakehä liikkeessä

 • ilmakehän rakenne ja merkitys
 • tuuli ja sen synty, planetaariset ja alueelliset tuulet sekä paikallistuulet

Vesikehä liikkeessä

 • veden kiertokulku luonnossa
 • sateiden synty ja jakautuminen
 • meriveden liikkeet ja merkitys

Sää ja ilmasto

 • sää ja sen ennustaminen
 • lämpö- ja ilmastovyöhykkeet
 • ilmastonmuutos

Maapallon muuttuvat pinnanmuodot

 • Maan rakenne
 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina

Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet

 • kasvillisuusvyöhykkeiden sijainti ja kuvaus
 • ihmisen toiminnan edellytykset ja vaikutukset eri kasvillisuusvyöhykkeillä

Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

Luonnonmaantieteellisiä kohteita verrataan ja havainnollistetaan paikallisten esimerkkien avulla. Sidotaan asiat biologisiin taustatekijöihin. Kurssin aiheet liittyvät läheisesti soveltavaan Vaelluskurssiin.