In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kemian pakollinen kurssi Kemian pakollinen kurssi

KE1:  Ihmisen ja elinympäristön kemia

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä (AK 1)
 • syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä
 • osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle  (AK 3)
 • tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä
 • kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia (AK 6)
 • oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja (AK 1)
 • osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia, reaktioita ja erotus- ja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.

Keskeiset sisällöt

 • orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia
 • orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus
 • erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus
 • orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita