In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Soveltavat kurssit Soveltavat kurssit

KUD: Kuvataiteen diplomikurssi

Tavoitteet

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisella osoitetaan valtakunnallisesti samoilla tehtävil-lä ja yhdenmukaisella arvioinnilla opiskelijan kuvataiteellista osaamista. Lukiodiplomin suorittamisesta on hyötyä pyrittäessä jatko-opintoihin kuvataiteellista osaamista vaativille aloille. Kukin jatko-oppilaitos määrittelee vuosittain sen hyödyn, joka kuvataiteen lukio-diplomikurssin suorittamisesta oppilaitokseen pyrittäessä on (AK 1, 2).

Toteutus

  • Kuvataiteen lukiodiplomikurssin toteuttamisessa noudatetaan kulloinkin koulun päättämiä toteuttamisohjeita. Kurssin suorittamisessa voidaan tehdä yhteistyötä alueen muiden lukioiden kanssa.
  • Lukiodiplomikurssin suorittaminen lasketaan opiskelijan kokonaiskurssimäärään, ellei opiskelija kiellä kurssin suorittamisen merkitsemistä lukion päättötodistukseen. Päättötodistukseen kurssin suorittaminen merkitään kohtaan "lisätiedot".
  • Lukiodiplomin suorittamisessa ja arvioinnissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia opetushallituksen laatimia tehtäviä, suoritusohjeita ja arviointikriteereitä sekä todistuksen muodossa valtakunnallista todistuspohjaa.
  • Lukiodiplomin suorittamisesta annetaan aina yleisarvosana asteikolla 1-5 seuraavas-ti: 5 = erinomainen 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = hyväksytty.

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän kuvataiteen lukiokurssin suorittaminen.