In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Soveltavat kurssit Soveltavat kurssit

MUD:  Musiikin lukiodiplomi    

Yleiset opetushallituksen määrittämät perusteet

Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukio-kurssin suorittaminen. Näiden lisäksi koulu voi järjestää myös erillisen lukiodiplomikurssin, jolla kootaan näytesalkku tai viimeistellään näyte- tai projektityö. Opiskelijoille tiedotetaan lukiodiplomista jo lukion alkaessa. Lukiodiplomityön jättämisajankohdasta tai suorittamisesta päätetään koulukohtaisesti niin, että arvioinnille jää riittävästi aikaa. Arvioinnista annetaan numeroarvioinnin lisäksi myös sanallinen arvio, joka liitetään opiskelijalle palautettavaan diplomityöhön. Lukiodiplomityöhön merkitään työn sisältö.

Musiikin lukiodiplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikinopiskelu. Se tehdään erillisenä projektina esimerkiksi kolmantena lukiovuotena. Opiskelija tekee työn omalla ajallaan ja laatii portfolion, jonka sisältö edustaa seuraavia osa-alueita:

 • esittäminen, laulaminen ja soittaminen
 • säveltäminen, sovittaminen ja improvisointi
 • kuuntelu, kuullun analysointi ja musiikkikritiikki
 • kirjoitelma

Näytesalkku voi olla myös aineen taidollista ja tiedollista hallintaa osoittava projektityö, jossa kokonaisuus muodostuu edellä luetelluista neljästä alueesta tai joistakin niistä. Projektityö sisältää lopputyön ja raportin.

Lopputyö voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, studiotyö tai sävellysprojekti. Sävellyksetkin tulisi mielellään esittää soivassa muodossa, joko livenä tai studiotaltiointina. Sopiva kesto on noin 15-30 minuuttia. Jos oman sävellys/sovitustyön osuus lopputyössä on merkittävä, esityksen ei tarvitse olla kovin pitkä. Lopputyön esitys tulee taltioida videolle. Lopputyön voi tehdä yksin tai ryhmässä, kuitenkin jokainen opiskelija tekee oman raportin.

Musiikin lukiodiplomin arvioinnin perustana olevan näytesalkun sisällön eli raportin tulee sisältää seuraavat asiat:

 • musiikillinen omaelämäkerta
 • sisällysluettelo
 • näytetyön/näytetöiden esittely ja valintaperusteet
 • yhteenveto
 • arvioitsijoiden sanallinen arvio (sisällytetään salkkuun kun arviointi on suoritettu)

Kun opiskelija on päättänyt suorittaa musiikin lukiodiplomin, hänen on esitettävä työsuunnitelmansa syyskuun loppuun mennessä. Lopputyö tulee olla esitetty viimeistään viikko ennen huhtikuun loppua ja portfolio tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä. Diplomin voi suorittaa myös aiemmin opiskelijan näin halutessa.

Arviointi: 

 • Numeroarviointi asteikolla 1-5. Opetushallitus antaa kriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5. Sekä annettu numero että virallinen kriteeri näkyvät diplomitodistuksessa.
 • Sanallinen arviointi liitetään opiskelijalle palautettavaan diplomityöhön. Lukiodiplomitodistukseen merkitään myös työn sisältö.