In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma

OPS pdf-tiedostona

1. Haukiputaan lukion tehtävät

Haukiputaan lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Se antaa laaja-alaisen yleissivistyksen ja valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan ennen muuta lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella sekä lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Haukiputaan lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Opetus tukee opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.