In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Psykologia Psykologia

PS1: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Pakollinen kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
  • ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa (AK 2)
  • tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootiot, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
  • ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan, elämäntilannettaan ja tulevaisuuttaan (AK 1, 2)
  • osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä (AK 2).

Keskeiset sisällöt

  • psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
  • psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
  • oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
  • sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit

PS6 (sosiaalipsykologia) on jatkoa tämän kurssin sosiaalipsykologian osuudelle.