In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Psykologia Psykologia

PS2: Ihmisen psyykkinen kehitys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta (AK 2)
 • tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa
 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan (AK 2)
 • ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa (AK 2)
 • ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

Keskeiset sisällöt

 • yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
 • psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
 • psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä
 • psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
 • psyykkisen kehityksen tutkiminen