In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Psykologia Psykologia

PS6: Sosiaalipsykologia

Koulukohtainen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssi tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen minuuden syntymiselle 
  (AK 1, 2)
 • ymmärtää arvojen ja asenteiden merkityksen sosiaalisen maailman jäsentäjinä 
  (AK 2, 3)
 • ymmärtää tunteiden merkityksen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (AK 2, 3)
 • syventää ryhmädynamiikkaan liittyvää tietämystä (AK 2, 4)
 • tutustuu sosiaalipsykologiseen tutkimukseen (AK 6)
 • osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen vaikuttamisen keinoja (AK 5, 6).

Keskeiset sisällöt

 • kiintymyssuhde ja sen muodostuminen
 • arvojen ja asenteiden muodostuminen ja niihin vaikuttavat tekijät
 • ystävyys, rakkaus, aggressio ym.
 • sosiaaliset taidot ja niiden merkitys, sosiaalisten tilanteiden harjoittelu
 • sosiaalisen vaikuttamisen keinot
 • ryhmien sisäiset suhteet, ryhmien väliset suhteet, ryhmätyö
 • sosiaalipsykologinen tutkimus

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.