In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

RUB3: Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" (AK 4) tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

Rakenteet:

  • relatiivilauseet ja relatiivipronominit sekä loput pronominit
  • konjunktiot
  • erisnimien suku
  • substantiiviattribuutti
  • prepositiot ajan ja paikan ilmauksissa, missä-verbit