In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ympäristö Ympäristö

Maanpinnan korkeus vaihtelee Hiukkavaaran alueella välillä +20…+40 mpy viettäen loivasti lounaaseen kohti Oulujokea. Maisemarakenteessa päävedenjakajana erottuu harjanne, joka kulkee Valkiaisjärven ja Niilesjärven välistä Hiukkavaaran kautta kohti Kiulukangasta. Sarvikangas, Kiviharju ja Hiukkavaara hahmottuvat maisemakuvassa havupeitteisinä selännemetsinä. Merkittävimpiä laaksopainanteita ovat Isosuo ja Haukkasuo sekä Kalimenojan, Myllyojan, Kero-ojan ja Harakkaojan purolaaksot. Maisemarakenteen arvokkaimpia alueita ovat järvet, ojittamattomat suoalueet, korkeimmat kankaat sekä luonnontilaiset purouomat. Hiukkavaaran maaperä on lähes koko alueella rakentamiseen hyvin soveltuvaa hiekkaa ja moreenia.

Kasvillisuuskartoituksissa Hiukkavaaran alueelta on tavattu 14 valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän uhanalaisen kasvilajin esiintymää. Uhanalaisista lajeista valtaosa esiintyy kosteikoilla, esiintymät keskittyvät Harakkasuo–Harakkalammen alueelle.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki 90140 Oulu
 • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
  Leena Kallioniemi work
  044 703 2425

  Kaavoitusarkkitehti
  Eini Vasu cell
  044 703 2402
Tiedot esitetään hCard-muodossa.