In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lisää sivun otsikko Lisää sivun otsikko

Koti-Koulutoimikunnan tehtävä on tukea ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempia kannustetaan ottamaan aktiivisesti osaa kodin ja koulun välillä tehtävään yhteistyöhön, koska se vaikuttaa suuresti oman lapsenkin koulunkäyntiin. Tavoitteena on myös kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Koti-Koulutoimikunta ottaa myös tarvittaessa kantaa koulutyössä ilmeneviin epäkohtiin ja antaa tukea opettajille sekä kodeille nykypäivän kasvatustyössä. Toimikunta on mukana järjestämässä erilaisia koulun toimintaa tukevia tapahtumia. Toimikunta vaikuttaa koulun ja kodin yhteistyöhön ehdottamalla vanhempainiltojen aiheita, valitsemalla luennoitsijoita jne. Toimikunnan kautta saadaan myös laajemmin esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa.

Koti-Koulutoimikunnan kokoonpano lukuvuonna 2014-2015:

Tapani Päkkilä puheenjohtaja

Juhani Sakko vpj.

Pentti Räihä, sihteeri

Leila Lapinkangas

Heidi Salmi

Outi Päkkilä
 

Opettajajäsen vaihtuu kokouksittain. Seuraava kokous on 27.4. 2015 klo 18.00

Lisää tietoa Vanhempain liiton sivuilta!

 

Kotikoulutoimikunnan pöytäkirja 1/2014-2015

Kotikoulutoimikunnan pöytäkirja 2/2014-2015

Kotikoulutoimikunnan pöytäkirja 3/2014-2015

-------------------------------------------------------------------------

Koti-Koulutoimikunnan muistio 1/2013-2014

Koti-Koulutoimikunnan muistio 2/2013-2014

Koti-Koulutoimikunnan muistio 3/2013-2014

---------------------------------------------------------------------------

Koti-Koulutoimikunnan muistio 1/2012-2013

Koti-Koulutoimikunnan muistio 2/2012-2013

Koti-Koulutoimikunnan muistio 3/2012-2013

Koti-Koulutoimikunnan muistio 4/2012-2013