In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

EUREF-koordinaattijärjestelmä EUREF-koordinaattijärjestelmä


Oulun kaupunki siirtyy kartta- ja paikkatietotuotannossa uuteen koordinaattijärjestelmään. Kartastotöissä käytetään 9.3.2009 alkaen valtionhallinnon suositusten mukaista ETRS-GK26 -järjestelmää.

Koordinaattijärjestelmän tarve on tullut ajankohtaiseksi vuoden 2009 alussa tehdyn Ylikiimingin kuntaliitoksen vuoksi. Oulun kaupungin kartastotöissä käyttämä ns. Oulun järjestelmä ja Ylikiimingin valtakunnallisen kartastokoordinaattijärjestelmän KKJ:n kolmoskaista korvataan Oulun seudulle paremmin sopivalla ETRS-GK26 -tasokoordinaattijärjestelmällä. Muunnoksen jälkeen entisen Ylikiimingin kunnan kartta- ja paikkatietoaineistoa voidaan käyttää saumattomasti yhdessä Oulun kaupungin aineiston kanssa. Käyttöön otettava järjestelmän ETRS-GK26 taustalla ovat valtionhallinnon suositukset JHS 153 ja 154.

Järjestelmän muunnos perustuu mittauksiin, joissa on määritelty uuden järjestelmän ja vanhan järjestelmän väliset muunnoskertoimet. Mittaukset ja muunnoskertoimien määrittelyn on suorittanut Uudenmaan maanmittaustoimisto Oulun kaupungin alueella vuosina 2006 ja 2007. Ylikiimingin kunnan alueella vastaavat mittaukset suoritettiin vuonna 2008.

Muunnoskertoimen avulla kaupungin paikkatieto-aineistossa olevat nykyiset koordinaatit muunnetaan uuden järjestelmän mukaisiksi. Paikkatietokanta on laaja ja muunnosajo kestää noin 20 tuntia. Muunnoksen seurauksena kaikkien järjestelmässä olevien tietojen koordinaattiluvut muuttuvat.

Seuraavassa esimerkki koordinaattilukujen muuttumisesta:
           Oulun järjestelmä           ETRS-GK26
x          16861.420                   7216068.394
y          67026.784                   472755.835    

Koordinaattijärjestelmän vaihtaminen aiheuttaa aina muutoksia koordinaateista laskettaviin etäisyyksiin ja pinta-aloihin. Lisäksi muunnoksesta aiheutuu pieni suuntakulman kiertymä. Oulun vanhassa järjestelmässä ollut mittakaavan korjauskerroin poistuu, mikä helpottaa käytännön mittaustehtäviä. Jatkossa kartta-aineistojen käyttäjien on erityisesti siirtymävaiheessa kiinnitettävä huomiota sovellettavaan koordinaattijärjestelmään.

Aineistojen luovutukset

Jatkossa kaikki paikkatietoaineistojen luovutukset tapahtuvat uudessa ETRS-GK26 -koordinaatistossa.
Muussa tapauksessa tilattaessa paikkatietoaineistoja Oulun kaupungilta on mainittava, missä järjestelmässä aineisto halutaan luovutettavan. Aineisto voidaan muuntaa muuhun koordinaattijärjestelmään tiedonsiirron yhteydessä.

Näitä järjestelmiä ovat:
– Oulun vanha järjestelmä
– KKJ 2 ja 3 -kaista, TM35-FIN, WGS-84

Keskeneräiset työt suositellaan tehtäväksi loppuun vanhassa järjestelmässä. Uudet ja vasta alkuvaiheessa olevat työt on syytä tehdä uudessa järjestelmässä.

Muunnokset muissa järjestelmissä

Kartta-aineistoa voi myös itse muuntaa käytettävässä paikkatieto-ohjelmistossa ETRS-GK26 -järjestelmään. Muuntamismahdollisuudet riippuvat käytössä olevan ohjelmiston ominaisuuksista.

Korkeusjärjestelmä

Nyt suoritettava muutos koskee vain tasojärjestelmän uudistamista. Korkeusjärjestelminä säilyvät edelleen Oulussa NN ja Ylikiimingissä N60. Jatkossa on tarkoitus siirtyä N2000 järjestelmään vuoden 2012 loppuun mennessä.

Internet-karttapalvelu

Karttatien käyttäjät ovat voineet luoda ns. paikkalinkkejä omilta sivuiltaan karttatien kohteisiin. Sijaintitieto on käyttäjän omilla sivuilla eikä sitä kaupungin toimesta voida muuttaa. Järjestelmään on kuitenkin hankittu ohjelman laajennus, joka ohjaa paikkalinkin perusteella tehdyt haut oikeaan uuden koordinaattijärjestelmän mukaiseen kohteeseen. Uusi karttatienpalvelun versio julkaistaan maalis–huhtikuun vaihteessa.

Pisteselityskortit

Mittausten lähtöpisteinä toimivista runkopisteistä laaditut pisteselityskortit säilyvät entisellään. Niissä ovat edelleen vanhan Oulun järjestelmän mukaiset tiedot. Uusien runkopisteiden kortit laaditaan ETRS-GK26 -järjestelmän mukaisesti, mutta noin 5 000 vanhan kortin uusiminen tapahtuu vähitellen. Myöhemmin keväällä julkaistaan Karttatie-internetpalvelun laajennus, josta uuden järjestelmän mukaiset koordinaattitiedot ovat saatavilla. Pisteselityskorttien sähköinen myyntipalvelu jatkuu edelleen, mutta ostettujen korttien uuden järjestelmän mukaiset koordinaatit on tilattava erikseen.

Lisätietoja
Koordinaattijärjestelmän muutos
– kartastopäällikkö Eero Keski-Oja p. 044 703 2302
– maanmittausinsinööri Pentti Stenius p. 044 703 2321

Internet karttapalvelu Karttatie, WebMap ja MapInfo
– paikkatietosuunnittelija Pauli Häll p. 044 703 2307
 
 
 
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki 90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.