In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Aurausavustus talvikaudelle 2016 - 2017 Aurausavustus talvikaudelle 2016 - 2017

Tiekuntia ja yksityiselle kiinteistölle johtavia omia kulkuteitä avustetaan auraamalla asemakaava-alueen ulkopuolella

Avustusta myönnetään pysyvän asutuksen kiinteistöille, joille on myönnetty pysyvän asutuksen rakennuslupa ja kiinteistölle johtava oma kulkutie on vähintään 50 metrin pituinen mitattuna yleiseltä tieltä pihapiirin rajalle. Tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö. Vapaa-ajan kiinteistöille johtavia kulkuteitä avustus ei koske. Oulun kaupungin myöntämä aurausavustus tarkoittaa vain aurausta. Tiekunnat ja/tai kiinteistöjen omistajat vastaavat tienpitäjinä muusta tien kunnossapidosta yksityistiellä.

Huom! 

Mikäli yksityistiekunta tai tien varren asukkaat ovat jo hakeneet aurausavustusta vuosittain jatkuvana sekä talvelle 2015-2016 ja se on myönnetty, ei aurausavustusta tarvitse uudelleen hakea talvikaudelle 2016-2017. Tiekunnan taikka asukkaiden tulee kuitenkin ilmoittaa mikäli aurausta ei enää tielle tarvita.

 

Avustuksen hakulomake: Aurausavustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella.

Hakemuslomake (pdf) 

Hakemuslomakkeita saa myös Oulu10 toimipisteistä. Hakulomakkeen mukana on toimitettava kartta avustuksen kohteena olevista teistä (kartan saa tulostettua mm. http://kartta.ouka.fi/ims ). Karttaan tulee värittää taikka muutoin selkeästi merkata tien osuus/-osuudet, joille aurausavustusta haetaan. Vapaa-ajan asunnoille aurausavustusta ei myönnetä.

Vanhat auraus-/hoitosopimukset eivät ole enää voimassa.

Aurausavustuksen hakuaika: Talvikausi 2016-2017 aurausavustus tulee hakea 31.3.2016 mennessä.

Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä talvikauden 2016-2017 aurausavustushakemuksina. Myöhässä jätetyt hakemukset käsitellään seuraavan eli talvikausi 2017-2018 aurausavustushakemuksien joukossa.

Hakemuslomake tulee palauttaa tarvittavine liitteineen osoitteeseen:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ Oulun kaupunki

PL 32

90015 Oulun kaupunki

tai sähköisesti osoitteeseen yksityistiet.palaute (@) ouka.fi

Aurausavustuksen myöntäminen: Aurausavustusta myönnetään ainoastaan Oulun kaupungin alueella olevalle tien osuudelle ja ainoastaan pysyvästi asuttua kiinteistöä palvelevalle tien osuudelle. Ja tietysti kiinteistön tulee täyttää jo ylempänä mainitut aurausavustusehdot.

Aurauksen toimenpideraja: Aurauksen toimenpideraja on sataneen lumen osalta sama senttiraja kuin 3. luokan asuntokaduilla (tällä hetkellä 6 cm). Aurauksen suorittaa kaupungin kilpailuttama alueurakoitsija. Toimenpiderajan (senttirajan) ylityttyä on toimenpideaika auraukselle 16 h ja auraus tehdään välittömästi ajoratojen kunnossapitoluokka 3. aurauksen jälkeen.

Tienpitäjän velvollisuudet: Tien tulee olla aurauskelpoinen, vesakot ja oksat tulee poistaa siten, että auraus on mahdollista. Aurausviitoituksesta vastaa aurausavustuksen hakija. Aurauskelpoisuuden edellytyksenä on siltojen ja teiden riittävä kantavuus ja leveys. Tarvittaessa on hakijan järjestettävä riittävästi tilaa auratulle lumelle. Muu tien hoito kuuluu tienpitäjälle/hoitokunnalle.

Tienpitäjän vastuu: Yksityistielain mukaan tienpitäjänä yksityistiellä toimii tiekunta/osakkaat. Vaikka kunta/kaupunki ottaa hoitaakseen tienpidollisia tehtäviä, kuten aurauksen, tienpitäjän vastuu säilyy aina tiekunnalla/osakkailla. Tiekunta/osakkaat vastaavat tiellä kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Erityisolosuhteet: Tiekunnat, joiden teillä on siltoja tai muita erityisolosuhteita ja laajaa liikenteellistä merkitystä, voivat hakea kunnalta erikseen myönnettävää avustusta tien ylläpitämiseen.

 

Erityiskohdeavustuksen ehdot on yhdyskuntalautakunta hyväksynyt 29.9.2015 §431Liikenteellisesti merkittävänä tienä pidetään yksityistieasetuksen 8 §:n mukaan tietä, jota käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen tai tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja. 

Tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen kun sillä on huomattavasti pysähtymättä tapahtuvaa päivittäistä läpikulkuliikennettä kaavatielle tai maantielle. Teillä, joilla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, liikenne on huomattavalta osalta muiden kuin tieosakkaiden aiheuttamaa. Muiden kuin tieosakkaiden aiheuttama liikenne on läpikulkuliikennettä tai sellaista tien varrella olevien toimintojen aiheuttamaa liikennettä, jonka ei voida katsoa olevan tieosakkaan liikennettä tai jota ei voida ottaa huomioon tieosakkaan tieyksiköinnissä.

Tien varrella oleva palvelulaitos voi olla koulu, muu oppilaitos, sosiaali- ja terveystoimen toimipiste tms. Tie tai sen osa voidaan määritellä liikenteellisesti merkittäväksi kun peruste on liikenteellinen tai liikenneturvallisuuteen perustuva. Tällainen voi olla kaikille avoin joukkoliikenteen reitti tai linja-autolla tapahtuvaa koulukuljetus.

Silloista ei aiheudu tiekunnille merkittäviä kunnossapitokustannuksia.  Liikenteellisesti merkittävien teiden silloista on tiekunnalla mahdollista saada ulkopuoliseen asiantuntijan tekemästä sillan kuntorarkastuksesta aiheutuneet kustannukset avustuksena tositetta vastaan. Tarkistuksia voi tehdä määräajoin 5-10 vuoden välein. 

Erityisolosuhteista annettava avustus on rahallinen ja harkinnanvarainen sekä sitä myönnetään määrärahojen puitteissa. Erityiskohdeavustus haetaan aurausavustuksen kanssa samalla hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeesta rastitetaan Erityiskohdeavustus ja lisätietoihin annetaan selvitys millaisesta erityisolosuhteesta on kyse.

Valaistus yksityisteillä: Olemassa olevat kaupungin omistamat yksityisteillä sijaitsevat tievalot säilytetään kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa.

Perusparantamisen avustaminen: Yksityisteiden perusparantamista avustetaan määrärahojen puitteissa. Perusparannushankkeista tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä kaupungin avustuksista vastaavaan viranhaltijaan. Lisätietoa tästä.

Tiekuntien toiminnan aktivoiminen: Yksityistielain mukaan tienpitäjänä yksityistiellä toimii tiekunta/osakkaat. Yksityistiellä sattuneista vahingoista vastaa tienpitäjä ja vain se voi myöntää tien käyttölupia ja johtojen ja laitteiden sijoituslupia ja antaa erilaisia lausuntoja viranomaisille.

Kaupunki on tukenut kaupunginhallituksen 11.3.2013 §152 tekemän päätöksen perusteella 2013 alkaen tiekuntien toiminnan käynnistämistä neuvonnallisesti ja teettämällä kustannuksellaan vanhan "nukkuvan" tiekunnan tieyksiköinnin ajantasaistamisen tai ensimmäisen yksiköinnin. Yhdyskuntajaoston perustaessa tiekunnan on tiekunnan yksiköinnistä aiheutuneet kulut sisältyneet kohtuulliseen yksikkömaksuun. Yhdyskuntajaoston toimitusmaksu on päätöksen mukaisesti kiinteä ja kohtuullinen (noin puolet lain edellyttämästä). Päätöksen mukainen tuki päättyi vuoden 2015 loppuun. Neuvonnalisen tuen antamista jatketaan. Jatkossa yksiköinnistä kaupungille aiheutuvat kulut peritään tiekunnalta.

 

Yksityistieavustuksien neuvontalinja:

puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin)