In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
Ahtisaari-päivä

Kajaanintullin koululla vietetään Ahtisaari-päivää vuosittain. Ahtisaari-päivän missiona on lisätä rauhanvälitystietoutta kaikilla yhteiskunnan tasoilla, tuoda rauhanvälitys lähelle kansalaisia ja heidän arkeaan sekä voimaannuttaa suomalaiset ajattelemaan suomalaisen, neuvottelevan ja sovittelevan kommunikaation myönteisiä ja nykyajassa tarpeellisia puolia. Suomella on myös perinteidensä ja osaamisensa pohjalta edellytykset kasvattaa kansainvälistä painoarvoaan rauhanvälityksen avulla.

Ahtisaari-päivä on hyvä päivä järjestää koulun oman sovittelijan valinta, jonka tarkoitus on nostaa esille koulun omassa yhteisössä sovittelevassa hengessä toimineita oppilaita, ryhmiä tai vaikkapa henkilökunnan edustajia. Valinta on hyvä järjestää äänestämällä ja niin, että jokainen voi vaikuttaa valintaan. Oman koulun sovittelijan voi valita niin yhdellä luokka-asteella kuin koko koulunkin tasolla.

Koulun sovittelija
• on omalla toiminnallaan edistänyt kouluyhteisön positiivista ja rakentavaa ilmapiiriä
• osoittaa ymmärtämystä toisten erilaisia näkökulmia kohtaan ja kunnioittaa niitä
• on mahdollisesti edesauttanut koulussa tapahtuneen ristiriitatilanteen ratkaisemisessa.

Lukuvuonna 2015-2016 koulumme sovittelijaoppilaaksi valittiin 5- luokkalainen Teemu Nurro.

Lukuvuosi 2014-15: sovittelijaoppilas Heikki Jylhä 9 lk. 

Lukuvuosi 2013-2014: sovittelijaoppilas Jaakko Väisänen 7 lk.