In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Esiselvitys Esiselvitys

 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yleis- ja asemakaavayksiköt käynnistivät syksyllä 2014 esiselvitystyön Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisestä. Yhdyskuntalautakunta päätti merkitä selvityksen ja kehittämisperiaatteet tiedoksi kokouksessaan 21.4.2015 (§ 178).

Esiselvitys koski Oulunsalon asemakaavoitettua ja asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta sekä erityisesti Oulunsalon keskusta-aluetta.

Esiselvityksessä
  1. tarkasteltiin Oulunsalon yhdyskuntarakenteen ja keskustan nykytilaa ja kehittämisperiaatteita ja 
  2. esitettiin keskeiset toimenpiteet Oulunsalon keskustan ja taajamarakenteen kehittämiseksi.
Esiselvityksen yhteydessä määritetyt keskeiset kehittämisperiaatteet ovat
  • Keskustan kehittäminen ja kerrostalovaltaisen asuinrakentamisen lisääminen
  • Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentaminen
  • Niemenrannan alueen vaiheittainen toteuttaminen
  • Yhdyskuntarakenteen harkittu laajentaminen
  • Lentoasemakaupungin kehittäminen työpaikka-alueena
  • Karhuojan alueen rakentamisen ohjaaminen osayleiskaavaan perustuen

Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisen esiselvitys (pdf)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, 90140 Oulu

Postiosoite
PL 32 90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Suvi Korpinen
050 379 3437

Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen
044 497 3116

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi