In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Karjasilta Karjasilta

 
Karjasillan alue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta kaakkoon. Aluetta rajaavat Kainuuntie, Pohjantie (vt 4/ E75), Joutsentie ja Leevi Madetojan katu.

Alue on pääosin asuinkäytössä; Karjasillalla on noin 500 pientaloa ja noin 50 kerrostaloa. Kerrostaloissa on asuntojen ohella toimisto- ja liikehuoneistoja. Alueella on myös mm. koulu, kirjasto, musiikkikeskus, kaksi kirkkoa, lähikauppa ja kasvisravintola. Alueella oli vuoden 2014 lopussa noin 3 150 asukasta.
 
Karjasillalla esiintyy yli 20 erilaista pientalotyyppiä, joista suurin osa on puolitoistakerroksisia, yleisesti rintamamiestaloiksi kutsuttuja pientaloja. Karjasillan pientaloalue on rakennettu pääosin 1940-1950 –luvuilla ja kerrostaloalue 1950-1960 –luvuilla; vain 5 % Karjasillan rakennuskannasta on tehty vuoden 1959 jälkeen.

Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue onkin arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi poikkeuksellisen laajuutensa ja yhtenäisyytensä vuoksi. Rakennusten ulkoasua muuttavia korjauksia ja laajennuksia on tehty etenkin 1960-luvulta lähtien. Nykyään alueella on nähtävissä monen typpisiä ja toisinaan alueen identiteetille tai yhtenäisyydelle vieraita korjaus- tai laajennustapoja.
 
Asemakaavan muutostyö

Karjasillan asemakaavan muutostyö on käynnistetty Oulun kaupungin aloitteesta. Kaavamuutosalue on noin 80 hehtaarin suuruinen, ja pääosin Oulun kaupungin omistuksessa. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kesällä 2014.

Asemakaavatyön pohjaksi on tehty Karjasillan rakennetun ympäristön inventointi vuosina 2014–2015, jonka yhteydessä asiantuntijat ovat arvottaneet alueen. Kaavamuutostyön tavoitteena on ensisijaisesti tukea Karjasillan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä, mutta myös tarkistaa asemakaavan ajanmukaisuus muilta osin.
 

Ajankohtaista

Keväällä 2016 valmistunut arkkitehti Venla Leppänen on tehnyt diplomityönsä, "Säilyykö Karjasilta? – Suojelukaavoituksen mahdollisuudet, alueanalyysi ja suojelusuunnitelma", tavoitteenaan löytää ratkaisumalli Karjasillan pientaloalueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiseksi. Diplomityö on Leppäsen henkilökohtainen näkemys siitä, mitä Karjasillan suojelu voisi tarkoittaa ja millainen suojeluprosessi tukisi säilymistä parhaiten.

Diplomityön esittely- ja keskustelutilaisuus on torstaina 16.6.2016 klo 17 Ympäristötalon kahvila Leetassa. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Kutsu tilaisuuteen (pdf)

Lisätiedot

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Suvi Korpinen
    cell 050 379 3437
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.