Tekstin koko A- A+

Taustaa Taustaa

Lukuhöperö-passin nimi ja hahmot ovat Mäntylä-Snellmanin päiväkodin esiopetusryhmän suunnittelemia ja piirtämiä. 

Lukuhöperö–passi on kehitetty kirjallisuuskasvatuksen työkaluksi. Passi toteutettiin osana valtakunnallista Lukuinto-ohjelmaa. Kehittämisprojektissa luotiin uusia käytänteitä esiopetuksen ja kirjaston väliseen yhteistyöhön.

Passia olivat kehittämässä asiantuntijat Oulun kaupunginkirjastosta, koulukirjastosta, Valveen sanataidekoulusta ja Mäntylä-Snellmanin päiväkodin esiopetusyksiköstä sekä kaksi opinnäytetyöntekijää Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta.

Lukupassin tärkein tavoite on lasten ja heidän vanhempiensa yhteisen lukuinnostuksen syntyminen ja tukeminen. Erilaiset tekstit ruokkivat lapsen mielenkiintoa suullisen ja kirjoitetun kielen havainnointiin ja tutkimiseen.  Kielellisen tietoisuuden kehittymistä tuetaan monipuolisen kirjallisuuden lisäksi kielellä leikkimisellä, loruillen ja riimitellen.

Luettavat sadut ja tarinat kehittävät myös lapsen omaa tarinankerrontakykyä. Kirjojen ja satujen avulla opitaan hahmottamaan mielikuvituksen ja todellisuuden rajaa, kulkemaan mielikuvitusmaailmaan, jossa kaikki on mahdollista, sekä tulemaan sieltä turvallisesti pois. Saduilla on myös merkittävä vaikutus lapsen tunne-elämän kehittymiseen. Lapselle satu voi olla turvapaikka, johon arkiset ongelmat eivät ulotu.