In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arviointi Arviointi

Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa. Koulutyöskentelyssä arvioinnin tulee olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät. Arvioinnin käytänteistä ja perusteista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille etukäteen.

Arviointikeskustelut ovat osa oppilaan arviointia. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tarjotaan joka lukukausi mahdollisuus arviointikeskusteluun.