In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Erityinen tuki Erityinen tuki

Erityisen tuen avulla tuetaan ja autetaan opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Tämä voi tarkoittaa tuen antamista niille opiskelijoille, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. 

Oulun lukioissa on päivälukiolaisten käytössä erityisopettaja ja lukiokuraattori tai lukiopsykologi. Erityisopettaja tukee opiskelijaa oppimisen vaikeuksissa. Kuraattorin ja psykologin palveluilla tuetaan opiskelijaa hänen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä. Tällaisia voivat olla opiskeluun, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät asiat.

Erityisopettaja tukee oppimisen vaikeuksissa

Opiskelijalla voi olla oppimisen ongelmia. Lukion erityisopettaja ohjaa ja tukee opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan myönteistä kuvaa itsestään oppijana, auttaa häntä tunnistamaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä auttaa erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöistä opiskelijaa.

Erityisopettaja tekee lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kartoituksen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja yksilöllisen lukitestin sitä tarvitsevalle. Erityisopettaja kirjoittaa tarvittaessa lausunnon lukihäiriöstä ylioppilastutkintoa varten.

Erityisopettaja, lukiokuraattori ja -psykologi tuovat oman ammattialansa asiantuntemuksen opiskelijahuoltotyöhön, opetuksen tukitoimien suunnitteluun sekä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön.

Tarkempaa tietoa näistä palveluista saa lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta sekä lukioiden omilta kotisivuilta.