In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Tuki erityisryhmässä Tuki erityisryhmässä

Alueellisen erityisryhmän ja erityiskoulun tarve harkitaan oppilaskohtaisesti. Erityisryhmässä opiskeleville oppilaille annetaan opetusta erityisopetuksena henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Alueellinen pienryhmämuotoinen tuki
 
Alueilla toimivissa pienryhmissä opiskelu voi olla yksi vaihtoehto tehostetun tai erityisen tuen toteuttamiseksi. Pienryhmämuotoisen tuen tarve käsitellään aina yhteistyössä huoltajan kanssa.
 
Pienryhmissä voi opiskella joko kokoaikaisesti tai osan oppitunneista. Opiskelun ja koulunkäynnin etenemistä suunnitellaan ja seurataan joko oppimissuunnitelman tai HOJKS:n avulla. Pienryhmiin sijoittumisesta päättää aluerehtori. 
 

Erityiskoulut

Oulussa toimii kaksi kaupungin erityiskoulua: Heinätorin koulu ja Kajaanintullin koulu. Erityiskoulujen oppilasalueena on koko kaupunki. 
 
Kaupungin erityiskoulut tarjoavat oppilaalle erityistä tukea silloin, kun lähikoulun tai alueen tehostetun tai erityisen tuen järjestelyt eivät riitä. Opetus annetaan erityisopetuksena henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Erityiskouluihin ohjautuminen harkitaan oppilaskohtaisesti yhteistyössä huoltajan ja moniammatillisen oppilashuollollisen verkoston kanssa. Oman alueen aluekoordinaattori on mukana asian valmistelussa.
 

Oulussa toimii myös valtion ylläpitämä oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä ja Tervaväylän koulu, johon kuuluvat Merikartanon ja Lohipadon yksiköt. Ohjautuminen Tervaväylän palveluihin tapahtuu aina yhteistyössä kunnan opetuksen järjestäjän kanssa. Lue lisää Tervaväylän koulun kotisivuilta.

Lisätietoja aluekoordinaattoreilta:

Pirjo Pylväs
pohjoinen alue
p. 050 340 9432

Miia Viljamäki 
itäinen alue
p. 050 575 3636

Kaisu Markus-Hanka
keskinen alue
p. 044 703 9575

Minna Koistinen
eteläinen alue
p. 044 703 9196

tai etunimi.sukunimi@ouka.fi