In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Tuki lähikoulussa Tuki lähikoulussa

Osa-aikainen erityisopetus
 
Jokaiselle oppilaalla on oikeus saada oppimisedellytysten  parantamiseksi sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi osa-aikaista erityisopetusta, jonka tarve suunnitellaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla.

Koulun erityisopettaja antaa opetusta niille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä. Hän osallistuu tuen tarpeen kartoittamiseen, arviointiin ja suunnitteluun. Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena, ryhmämuotoisena tai yksilöopetuksena.
 
Alueellinen pienryhmämuotoinen tuki
 
Alueilla toimivissa pienryhmissä opiskelu voi olla yksi vaihtoehto tehostetun tai erityisen tuen toteuttamiseksi. Pienryhmämuotoisen tuen tarve käsitellään aina yhteistyössä huoltajan kanssa.
 
Pienryhmissä voi opiskella joko kokoaikaisesti tai osan oppitunneista. Opiskelun ja koulunkäynnin etenemistä suunnitellaan ja seurataan joko oppimissuunnitelman tai HOJKS:n avulla. Pienryhmiin sijoittumisesta päättää aluerehtori. 
 

Koulujen kotisivuille pääset Peruskoulujen yhteystiedot -sivulta.

Lisätietoja aluekoordinaattoreilta:

Pirjo Pylväs
pohjoinen alue
p. 050 340 9432

Miia Viljamäki 
itäinen alue
p. 050 575 3636

Kaisu Markus-Hanka
keskinen alue
p. 044 703 9575

Minna Koistinen
eteläinen alue
p. 044 703 9196

tai etunimi.sukunimi@ouka.fi