In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Työelämään tutustuminen Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustumisen (TET) jaksoilla oppilas saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumista järjestetään luokilla 7-9 vähintään seuraavasti: 7. luokalla yksi päivä, 8. luokalla kolme päivää ja 9. luokalla viisi päivää.

Peruskoulun oppilas tutustuu työelämään 6 tuntia/työpäivä. Ruokatauko sisältyy kuuteen tuntiin. 

Työpaikalla jokaiselle oppilaalle nimetään opastajahenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet sekä valvoo työhön tutustumista. Molempien osapuolten edun mukaista olisi, että tutustumisviikkoa varten laaditaan päiväkohtainen ohjelma. Tutustumisjakson kuluessa toivotaan järjestyvän myös todellisia työtilanteita, sillä nuori haluaa aktiivisesti tehdä eikä vaan katsella. Teetettävien töiden osalta noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia säännöksiä.

Ruokailu on ensisijaisesti lähimmällä koululla tai päiväkodissa. Työnantaja voi tarjota maksuttoman aterian. Kaupunki järjestää oppilaan kyydityksen ja vakuuttaa oppilaat tutustumisjakson aikana tapaturman varalta.

Oppilaalla on mukana henkilötieto- ja arviointilomake, joka palautetaan opinto-ohjaajalle suljetussa kirjekuoressa tutustumisjakson jälkeen. Oppilas laatii tutustumisjakson aikana raportin työpaikastaan ja töistään. Sen asiatietojen osalta hän tarvitsee työnantajan apua.

TET-torilla tavataan

TET-tori on tiedonvälityskanava työnantajille, oppilaille, huoltajille ja opoille.

TET-torin kautta oppilaat pääsevät helposti tutkimaan kiinnostavia TET-paikkoja. Sivuilta löytyy myös koulutukseen liittyvää monipuolista tietoa.

Tästä pääset TET-torille.