In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Valinnat eri luokilla Valinnat eri luokilla

Peruskoulussa opiskellaan pääasiassa kaikille yhteisiä aineita, mutta tietyille luokka-asteille siirryttäessä oppilas tekee koulunkäynnissään valintoja. Valinnat tehdään Oulun kaupungin kouluissa toisella, neljännellä, kuudennella, seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla.

Peruskoulussa on meneillään siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan, mikä vaikuttaa myös valintoihin. Vuosiluokat 1−6 siirtyvät opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaan syksyllä 2016. Yläkoulussa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan portaittain vuosien 2017−2019 aikana seuraavasti: 7. luokka 2017−18, 8. luokka 2018−19 ja 9. luokka 2019−20.

Ensimmäinen vieras kieli (A1) alkaa syksystä 2016 lähtien 2. luokalla. Kaikissa Oulun kaupungin kouluissa opiskellaan englantia luokilla 2−9. 

Toisen luokan valinnat

Toisella luokalla oppilas voi pyrkiä 3. luokalta alkaville erikoisluokille: kuvataide-, liikunta- tai musiikkiluokalle. Erikoisluokkien valintakokeet ovat vuosittain helmikuussa.

Erikoisluokkien opinnot sisältyvät valinnaisten aineiden tuntikiintiöön sekä alakoulussa että yläkoulussa. Erikoisluokalla opiskelevat oppilaat eivät voi valita 5. luokalla alkavia valinnaisaineita. Samoin yläkoulun puolella erikoisluokkatunnit sisältyvät valinnaisten aineiden tuntikiintiöön.

Mikäli erikoisluokan oppilas valitsee myös 5. luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen, hän ei voi valita valinnaisia aineita myöskään yläkoulussa.

Neljännen luokan valinnat

Oppilas tekee 4. luokan keväällä valintoja 5. luokalla alkavaan valinnaisten aineiden opiskeluun liittyen. Kevään 2016 osalta valinnaisainetarjotin on vielä työn alla. Huoltajille ja oppilaille tiedotetaan 5. luokalla alkavista valinnaisista aineista helmikuun aikana.

Oppilas voi valita valinnaisten aineiden asemesta 5. luokalla alkavan vapaaehtoisen kielen (A2-kieli). Mahdollinen kielivalinta tehdään helmi-maaliskuussa. Kieliryhmän syntyminen edellyttää, että vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. Valittuaan kielen oppilas opiskelee sitä 9. luokan loppuun asti.

Yläkoulun 7. luokalla A2-kielen opinnot lisäävät oppilaan viikoittaista työaikaa 2 tunnilla. 8. ja 9. luokalla A2-kielen tunnit sisältyvät valinnaisiin aineisiin ja vähentävät valinnaisten aineiden valintatunteja kummallakin luokalla 2 tuntia.

Syksystä 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan A2-kieltä opiskellaan 3 tuntia vuosiluokilla 8 ja 9. Näillä luokilla kaksi (2) A2-kielen tunneista sisältyy valinnaisiin aineisiin ja 1 tunti opiskellaan vuosiluokan kokonaistuntimäärän ylittävänä tuntina.

Opetussuunnitelman mukaan 8. luokalla on valinnaisia aineita 6 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla 4 vuosiviikkotuntia. A2-kielen opiskelijoille jää 8. luokalle valinnaisia aineita 4 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalle 2 vuosiviikkotuntia. 7. luokalla A2-kielen tunnit opiskellaan vuosiluokan kokonaistuntimäärän ylittävinä tunteina (2) samoin kuin tällä hetkellä yläkoulussa noudatettavassa opetussuunnitelmassa.

Viidennen luokan valinnat

5. luokan keväällä oppilas tekee valintoja 6. luokan valinnaisten aineiden opiskeluun liittyen. Kevään 2016 osalta valinnaisainetarjotin on vielä työn alla. Huoltajille ja oppilaille tiedotetaan 6. luokan valinnaisista aineista helmikuun aikana.

Kuudennen luokan valinnat

Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, kuten kotitalous, uusia opettajia ja osalle myös uusi koulu. Oppilas valitsee myös opiskeleeko 7. luokalla teknisen työn vai tekstiilityön työskentelyprosesseja.

Uuden opetussuunnitelman mukaan käsityö jatkuu alakoulun tapaan yhteisenä käsityöoppiaineena myös yläkoulun puolella lukuvuoden 2017−18 alusta. Oppilas ei valitse erikseen teknisen työn tai tekstiilityön työskentelyprosesseja.

Kaikille erikoisluokille otetaan uusia oppilaita myös 7. luokalle. Valintatestit ovat vuosittain helmikuussa.

Seitsemännen luokan valinnat

Seitsemännellä luokalla valitaan kahdeksannelta luokalta alkavat valinnaiset aineet. A2-kielen ja erikoisluokan valinta vaikuttavat mahdollisuuteen valita valinnaisena tarjottavia aineita. Näistä voi lukea edellistä kohdista.

Yhdeksännen luokan valinnat

Kaikilla peruskoulun eli vuosiluokat 1-9 hyväksytysti suorittaneilla on kelpoisuus jatko-opiskeluun toisen asteen oppilaitoksessa: lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksissa. Niihin haetaan yhteishaussa yhdeksännen luokan keväällä. Lue lisää yhteishausta lukiokoulutuksen sivuilta.

värikyniä