In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Tuemme perheiden hyvinvointia ja elämänhallintaa tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatusta tavoitteena hyvinvoiva lapsi. Päiväkotimme kasvatus- ja opetustyö perustuu vanhemmuuden ja kotikasvatuksen tukemiseen yhteistä kasvatuskumppanuutta korostaen.

Maataiteen teossa

 

Perhetyö

Päiväkotimme asiakkaana on koko perhe. Yhteistyössä korostuu avoin vuorovaikutus, luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus. Teemme tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja verkostojen kanssa perheen tukemiseksi.

 

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja henkilökunnan tasavertaista yhteistyötä, jossa vanhemmilla on ensisijainen asiantuntijuus ja kasvatusvastuu omasta lapsestaan. Perheen arvoja kunnioitetaan ja vanhemmuutta tuetaan yksilöllisesti. Yhdessä toimien sitoudutaan edistämään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Tikkupeli

Omahoitajuus

Päiväkodissamme toteutetaan omahoitaja -käytäntöä. Jokaiselle lapselle ja perheelle on nimetty omahoitaja. Hän vastaa lapsen päivittäisestä hyvinvoinnista, pienryhmien ohjauksesta, pitää yhteyttä vanhempiin sekä sopii heidän kanssaan hoidon ja kasvatuksen yhteiset periaatteet kasvatuskeskusteluissa.

Omahoitajan tehtävä on lapsen ja vanhemman tunteiden ymmärtäminen ja sanoiksi pukeminen. Omahoitaja huolehtii siitä, ettei lapsen ja vanhemman suhde katkea hoitopäivän aikana. Hän auttaa lasta pitämään mielikuvaa yllä vanhemmistaan, näin hän on sekä lapsen että perheen tunteiden tulkki.

Siilin salaiset syntymäpäivät