In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lykky on vanhempien osallistumiskanava koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Lykyn kautta vanhemmat pääsevät seuraamaan, osallistumaan ja ymmärtämään koulun ja nuorten maailmaa. Vanhempien osallisuus toteutuu vuoropuhelun kautta, jota Lykyn kokouksissa on mahdollisuus käydä oppilaiden (oppilasjäsenten) ja opettajien ja muiden vanhempien kanssa. Vanhempien osuus on merkittävä jo siksi, että suurin osa jäsenistä on vanhempia. Opettaja ja oppilasjäseniä on kaksi kutakin ja vanhempia vähintään kaksi kultakin luokka-asteelta. Parhaimmillaan voidaan ajatella Lykyn olevan vertaistukea kasvavan nuoren vanhemmille.

Lykyn tämänhetkisen puheenjohtajan Petri Luodon mietteitä Lykystä:

"Lykyn jäsenenä pääsee seuraamaan koulumaailmaa tarkemmin ja jopa olla osallisena joissakin asioissa. Esimerkiksi lykky oli muutama vuosi sitten vahvasti mukana poistamassa energiajuomien myyntiä lukion juoma-automaatista. Kokouksissa keskustallaan asioista joilla on vaikutusta lasten koulunkäyntiin ja turvallisuuteen. Ennen kokousta ja sen jälkeen saattaa jotkut vanhemmat vaihtaa kuulumisia ns. pihaparlamentissa, mikä ei ole huono asia.

Itselle Lykyssä toimiminen on ollut mielekästä aikaa."

Tällä hetkellä Lykyllä on tarkoitus vaikuttaa etenkin liikenneturvallisuuteen, heijastimien ja valojen käyttöön pimeällä liikuttaessa. Petri Luoto on lupautunut osallistuman oppilaiden turvallisuustapahtumaan koululla syksyn aikana.

Toinen Lykyn teema on kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen, selkeiden pelisääntöjen esilletuominen kaikille osapuolille.

Viime kauden merkittävin aikaansaannos oli turvallisuuteen liittyen keskustelu säilytyskaappien saamiseksi koululle. Kaappien korkeiden kustannusten vuoksi niitä ei vielä saatu hankituksi, mutta raha-anomus tehtiin kiinteistöstä vastaaville tahoille.

Turvallisuusriskin aiheuttivat esimerkiksi ruokailun aikana eteisaulassa lattioilla lojuvat vaatteet ja laukut. Tästä syksystä lähtien vaatteiden sälytys ruokailun ajaksi on järjestetty toisaalle, ruokailu on myös porrastettu ajallisesti. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet turvallisuuteen ja viihtyvyyteen koulun tiloissa.

Lykyn jäsenet ovat linkki kunkin luokka-asteen vanhemmille vaikuttaa ja ottaa esille nuorten koulunkäyntiin, kouluviihtyvyyteen tai mihin tahansa koulun ja kodin yhteiseen vaikutuspiiriin kuuluvia asioita. Ottakaa rohkeasti yhteyttä Lykyn jäseniin ja tervetuloa uudeksi jäseneksi joukkoomme.

Jos olet kiinnostunut Lykyn toiminnasta tai haluat olla yhteydssä Lykyn jäseniin, voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Petri Luoto, pj., petriluoto1(at)hotmail.com
Mika Turula vpj., mika.turula(at)gmail.com
Anne Moilanen, siht., anne.j.moilanen(at)ouka.fi
Minna Räätäri, tiedottaja, minna.raatari(at)dnainternet.net
Eero Ijäs, eero.ijas(at)oulu.fi
Erkki Hyvärinen, anneli.merilainen(at)oulu.fi
Sanna Jylhä, sjylha(at)gmail.com
Mervi Vilppola, mervi.vilppola(at)netti.fi
Eevastiina Marjoniemi, eevastiina.marjoniemi(at)saunalahti.fi
Riitta Keskihannu, riittakeskihannu(at)gmail.com