In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus

OPINTO-OHJAUS
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea nuoren kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on tukea oppilasta kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalisia taitojaan. Ohjauksella autetaan nuorta kehittämään elämänsä suunnittelua ja elämänhallinnan kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Ohjauksen tuella oppilas tekee yhdessä huoltajien kanssa omiin kykyihinsä ja kiinnostukseensa perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat opiskelua ja työelämää.
Opinto-ohjaaja on tavoitettavissa koululla koulupäivinä p. 044 703 9617.

TET- JAKSOT
Yläluokilla oppilaan opetukseen sisältyy työelämään tutustumisjaksoja sekä koulutuskokeilujaksot.
- 8-luokalla TET-jaksot pyritään järjestämään koulun sisäisenä toimintana, oppilaan HOJKS:in tavoitteiden mukaisesti.
- 9-luokalla TET- jaksot järjestetään työ- ja toimintakeskuksissa ja yhteiskunnan tarjoamissa työkohteissa oppilaan kykyjen ja kiinnostuksen mukaan.
TET- tori: http://www.peda.net/veraja/tori
Toimintakeskukset: www.ouka.fi/sote/vammaisuus/toimintakeskukset

KOULUTUSKOKEILUT
Koulutuskokeilujaksolla oppilas tutustuu mahdollisesti tulevaan jatkokoulutusyksikköönsä.
- 9 - 10 luokalla koulutuskokeilujaksot suoritetaan Oulun toisen asteen oppilaitoksissa, jotka tarjoavat valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta. Myös muualla Suomessa on mahdollisuus kokeilun suorittamiseen.
- Koulutuskokeilujaksoille oppilas täyttää hakemuksen sekä liittää siihen tarvittavat asiakirjat.
Ammattiopisto Luovi: www.luovi.fi (etusivulla linkki valmentava koulutus)
Oulun seudun ammattiopisto: www.osao.fi (Valitse koulutusala sosiaali-, terveys-ja liikunta-ala. Sivulla linkki valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus)
Lehtimäen opisto: http://koti.mbnet.fi/opisto/
Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto: www.pio.fi
Haapaveden ammattiopisto: www.hao.fi

ASUMISVALMENNUS
Oppilaalla on mahdollisuus kouluaikana suorittaa omien tavoitteiden mukaisia eripituisia asumisvalmennusjaksoja. Jaksot toteutetaan yksiköissä, jotka kulloinkin ovat valmennukseen käytettävissä. Oppilaitos ei vastaa asumisvalmennuksen kustannuksista.
Palvelukoti Tervaluhti: www.ouka.fi/sote/tervaluhti
Caritas: www.caritas-saatio.fi/asum_kokeilu

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN
Peruskoulun viimeisen luokan aikana oppilaat hakevat haluamaansa jatkokoulutusyksikköön. Koulumme oppilaat eivät kuulu yhteishaun piiriin. Hakeminen tapahtuu erillishakuna suoraan haluttuun oppilaitokseen. Hakuaika on 31.3 mennessä. Hakukaavakkeita saa suoraan oppilaitoksen kotisivuilta tai opinto-ohjaajalta.

10-luokka
Mikäli oppilas ei hakeudu jatkokoulutukseen, siirry työelämään tai tarvitsee vielä tukea ja ohjausta, hänellä on mahdollisuus jatkaa opintojaan peruskoulun lisäopetuksen 10- luokalla. Opetusjärjestelyt riippuvat vuosittain 10-luokalle hakevien oppilaiden määrästä.