In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

 

Heinätorin koulun näköaloja lukuvuonna 2016 - 2017

Pitkäaikainen rehtorimme Mikko Raudaskoski jäi kesällä nauttimaan oloneuvoksen tittelistä, vaikka tuo oloneuvos sanana tuskin kuvaa meidän kaikkien hyvin tuntemaa yltiöaktiivista vastuunkantajaa ja yhteiskunnallista toimijaa. Joka tapauksessa koulutyö on hänen osaltaan taakse jäänyttä elämää ja me toivotamme Mikolle leppoisaa aherrusta luottamustehtävien parissa ja jatkamme täällä jäljelle jäävin voimin.

Syyslukukausi on jo hyvässä vauhdissa molemmissa Heinätorin koulun yksiköissä. Hallinnollisesti elämme siirtymävaihetta matkalla kohti yhtä yhtenäistä erityiskoulua. Päätös Kajaanintullin ja Heinätorin erityiskoulujen yhdistymisestä 1.1.2017 alkaen on tehty ja vuoden alusta erityiskoulussa tulee olemaan vain yksi rehtori. Muilta osin hallintomalli on vielä kesken. Vuodenvaihteeseen asti etenemme siten, että minulla on kaksoisrooli koko Heinätorin koulun rehtorina ja samanaikaisesti aiemman pestini perusteella Heinätorin yksikön apulaisjohtajana. Leinonpuiston apulaisjohtajana jatkaa tuttuun tapaa Riitta Mäntyniemi. Yhteistyö tällä parivaljakolla on käynnistynyt kitkatta ja uskomme luotsaavamme koulun hallitusti uusien haasteisiin.

Muitakin suuria päätöksiä kouluamme koskien on tehty. Heinätorin yksikkö jatkaa omalla tontillaan Heinäpäässä, mutta Leinonpuiston yksikköä odottaa kauan kaivattu muutos. Uudisrakennuksen hankesuunnittelu on käynnistynyt ja on toiveissa, että pääsemme myös konkreettisiin tekoihin. Uusi koulurakennus Leinonpuiston koulun oppilaille nousee nykyisen Terva-Toppilan koulun yhteyteen. Tämä ratkaisu liittyy suurempaan kokonaisuuteen, jossa Terva-Toppilan koulun alaluokkien nykyisistä tiloista, jotka tunnemme Merituulen kouluna, luovutaan ja alueen alakouluikäiset oppilaat siirtyvät nykyisen yläkoulun tiloihin. Yläkoulun oppilaat sen sijaan siirtyvät Merikosken koulurakennukseen, jonne vapautuu tarvittava tila Korvensuoran koulun valmistumisen myötä. Tulevaisuuden visio onkin, että Leinonpuiston yksikkö toimii kahdessa toimipaikassa nykyisen viiden sijaan, Terva-Toppilassa ja Kasarmintiellä. Tuirassa sijaitsevista Viipaleesta ja Komusta luovutaan samoin kuin Tahkokankaalla toimivasta Pihlajakummusta.

Yksi arkeen ja koulupäivän sujuvuuteen vaikuttava muutos, toivottavasti parannus, tulee voimaan jo lokakuun alusta. Koulunkäynninohjaajien työtä on aiemmin koordinoinut Leinonpuiston yksikössä kaksi eri henkilöä, toisen vastuualueena on ollut kouluaika, toisen aamu- ja iltapäivä- sekä kokopäivätoiminta koulujen loma-aikoina. 1.10. alkaen yksi henkilö organisoi koulunkäynninohjaajien työtä alkaen aamupäivätoiminnasta, läpi koulupäivän iltapäivätoimintaan saakka.  Näiden henkilöiden työ jakaantuu jatkossa alueellisesti, siten että Inga Penttilä hoitaa Oulujoen pohjoispuolen asioita (Tuiran pääkoulu, Viipale, Komu) ja Eija Honkanen puolestaan eteläpuolen (Kasarmintie, Pihlajakumpu, Heinätori).  Tämän toivomme helpottavan sekä koulunkäynninohjaajien resurssin kohdentamista parhaalla mahdollisella tavalla että huoltajien ja koulun välistä yhteistyötä, kun asiointi oman lapsen kohdalta keskittyy.

Edessämme on suuria hallinnollisia ja rakenteellisia muutoksia. Mutta yksi asia on varma. Koulun kummassakin yksikössä ja jokaisessa toimipaikassa on asiansa osaava ja tehtäväänsä sitoutunut henkilökunta. Riippumatta siitä, mistä ja miten koulua johdetaan, voimme olla täysin vakuuttuneita siitä, että jokainen talossa työskentelevä tietää, mitä hänen tulee tehdä kohdatessaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen taikka nuoren. Oppilas on aina etusijalla. Oppilaista ammennamme motivaation työhömme teemmepä sitä aamu- ja iltapäivätoiminnassa, koululuokassa, kansliassa, ruokalassa tai missä tahansa. Toivotan kaikkiin perheisiin, jokaiselle työntekijälle ja lukuisille yhteistyökumppaneille antoisaa ja palkitsevaa työrupeamaa!

Marjut Väihkönen, va. rehtori, Heinätorin koulu