In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Oppilaan vanhemmille tarjotaan kaksi kertaa lukuvuodessa mahdollisuus keskustella luokanopettajan/luokanvalvojan kanssa koulunkäyntiin liittyvistä asioista, tarvittaessa useamminkin.

Maikkulanraitin yksikössä toinen vanhempain kanssa tapahtunut kehityskeskustelu on suoritettu arviointikeskusteluna tammikuussa, joka on korvannut väliarvioinnin.

 

Viestintää Wilmassa

Wilma on internetissä toimiva viestintä-ohjelma kodin ja koulun välille. Wilman välityksellä monipuolinen tieto koulusta kotiin kulkee kotiin nopeasti. Tietoa saa muun muassa poissaoloista, myöhästelyistä, koepäivistä ja numeroista, tapahtumista ja arvioinnista yleensä.

Kannattaa käydä Wilmassa säännöllisesti ja suorittaa vaaditut kuittaukset välittömästi, niin tiedämme täällä koulussa, että viesti on tullut perille.

Wilmatunnukset saat luokanopettajalta tai luokanvalvojalta aina lukuvuoden alussa.

 

Koti- koulutoimikunta

Maikkulan yhtenäiskoulun kodin ja koulun yhteistyötoimikunta lukuvuosi 2015-2016

Toimintamalli

Maikkulan yhtenäiskoulun kodin ja koulun yhteistyötoimikunta tukee koulun työtä, yhteisiä tavoitteita ja on kotien linkki koulun suuntaan. Yhteistyötoimikunta toimii osana julkista organisaatiota, joka meillä on Maikkulan yhtenäiskoulu. Toimimme koulun ja kotien välillä toiminnan organisoijana, koulun tapahtumia sekä koululaisten kasvua ja oppimista tukevana ja niihin kantaaottavana alaorganisaationa. Täten yhteistyötoimikunnan toiminta on julkista, jonka kokouksiin kaikki huoltajat ovat tervetulleita.

Tehtävät

Tehtäviämme ovat yhteistyön parantaminen ja lisääminen kodin ja koulun välillä, vanhempien osallisuuden lisääminen koulutyöhön, erilaisen toiminnan (mm. vanhempainiltojen) organisointi ja toteutus, mahdollinen varainkeruu erilaisten tapahtumien kautta koulun toiminnan hyväksi, kannan ottaminen koulun antamaan kasvatukseen ja opetukseen sekä muilla tavoin koululaisten olojen parantaminen. Yhteistyötoimikunta on yhteistyössä oppilastoimikunnan kanssa.

Yhteistyötoimikunta voi keskustella seuraaviin Maikkulan kouluun liittyvistä aiheista, kuten koulun uudistaminen, ruokailu, retket, opetussuunnitelma, sekä kasvatusta ja opetusta tukevat projektit.

Visio

Maikkulan yhtenäiskoulun kodin ja koulun yhteistyötoimikunnan visio on se, että vanhemmat ovat koulutoiminnassa enemmän mukana. Tavoitteena on lisätä vanhempien aktiivista toimijuutta koululle päin.

Yhteistyötoimikunnan jäsenyydestä ja seuraava kokousaika

Maikkulan yhtenäiskoulun kodin ja koulun yhteistyötoimikuntaan pyritään saamaan edustus kaikilta luokilta. Toimikuntaan valitaan jäsenet lukuvuosittain ja jäsenyys kestää yhden lukuvuoden. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana lukuvuonna 2015–2016 toimii Maria Valtokari ja varapuheenjohtajana Katri Nelo. Lisäksi toiminnassa ovat mukana rehtori Mauno Hiltunen, sihteerinä Sinikka Korpipää-Lukkari sekä opettajia.

Seuraava kokous syksyllä