In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä ovat mm. yhteydenotot koteihin, vanhempainillat, huoltajatapaamiset ja koteihin jaettavat tiedotteet. Koulussamme toimii myös koti-koulutoimikunta, joka koostuu vanhempien ja opettajien edustajista.

Tiedonkulkuväyliä:

Oppilaan arviointiin, opetuksen tavoitteisiin, opetussuunnitelmaan ja yleensä koulunkäyntiin liittyvistä asioista tiedotetaan vanhempainilloissa, huoltajakeskusteluissa ja tiedotteilla.

Syystiedote jaetaan koteihin lukuvuoden alussa. Tiedotteessa kerrotaan koulun toimintaan liittyvistä yleisistä asioista sekä kouluvuoden aikana järjestettävistä tapahtumista ja tilaisuuksista.
Väliaikatiedote annetaan syyslukukauden ja kevätlukukauden puolivälissä. Väliaikatiedote sisältää arvioinnin oppilaan koulumenestyksestä ja oppilaan itsearvioinnin opiskelustaan.

Huoltajilla on vuosittain mahdollisuus tulla koululle keskustelemaan luokanvalvojan kanssa oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Arviointikeskustelussa voi myös oppilas olla mukana.

Vanhempainilloissa kerrotaan ajankohtaisista asioista ja huoltajilla on mahdollisuus keskustella opettajien kanssa.

Valinnaisaineista tiedotetaan koteihin jaettavalla valinnaisaineoppaalla sekä vanhemmille järjestetään valinnaisaineilta, johon myös oppilaat osallistuvat.

Oppilaan jatko-opinto mahdollisuuksista tiedotetaan vanhemmille järjestettävässä vanhempainillassa.

Oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan koulumme arkeen. Samoin yhteydenotot puhelimitse ja sähköpostilla ovat toivottavia aina, kun jokin asia askarruttaa.