In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

REHTORIN TAMMIKUUN KIRJE

Suomi100-juhlavuosi on käynnistynyt vuoden vaihtuessa Yhdessä -teemalla. Juhlavuosi nivotaan monin tavoin osaksi opetusta. Toteutamme juhlavuoden sisältöjä kalenterivuoden eri juhlapäivien yhteydessä. Näin tästä kokonaisuudesta muodostuu oppilaille vuoden kuluessa yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Juhlavuosi huipentuu lauantaikoulupäivään 2.12.2017 kaikissa Oulun kouluissa.

Maailman suurin vanhempainilta 18.1.2017 klo 18-20 pidetään samaan aikaan monissa Suomen kouluissa. Sen ovat ideoineet OAJ, Vanhempainliitto ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Suomen kuntaliitto ry ja Hundred-hanke. Kutsu on tullut koteihin Wilmassa. Tulkaapa silloin koululle keskustelemaan peruskoulun muutoksesta ja tapaamaan opettajia sekä muita oman luokan huoltajia.

PISA-tulokset  julkistettiin ennen joulua. Huolestuttavaa on poikien tulosten lasku suhteessa tyttöihin ja alueellisten erojen kasvu. Pohjoisen tytöt ovat kuitenkin koko maan parhaiten menestyviä Pisassa. Kokonaisuudessaan oppimistulokset ovat edelleen hyvät lukutaidon ja matematiikan osalta ja erot koulujen välillä pieniä, mutta luonnontieteiden opiskelutulokset ovat laskeneet edellisestä mittauksesta. Oulun alue tarvitsee tulevaisuudessa paljon osaajia juuri matemaattis-luonnontieteelliseltä alalta, joten jostakin pitäisi löytää lääke siihen, että nuoret jaksaisivat tehdä töitä alaluokilta asti myös haastavampien kouluaineiden kanssa.

Työnteon kulttuuri, jossa läksyt ja tehtävät tehdään säännöllisesti , pitäisi saada aikaan yhteistyössä kotien kanssa. Kannustamalla lasta ja nuorta hyvin tehdystä työstä ja pienistäkin edistymisistä voitaisiin saada oppijan itsetunto nousemaan ja löytää oppimisen ilo sekä motivaatio. Uuteen opetussuunnitelmaan liittyen myös opetusmenetelmien monipuolisuus ja yksilöllisempi ote, voisivat auttaa erityisesti poikia saamaan koulusta palkitsevia kokemuksia.

Hyvää juhlavuotta 2017 kaikille toivoen

Helena-rehtori

REHTORIN JOULUKUUN KIRJE

Koulumme kestävän elämäntavan tiimi, oppilaskunnan hallitus ja ruokapalvelumme tuottaja Serviisi, ovat hakeneet ja saaneet koulullemme kouluruokadiplomin. Kouluruokadiplomi® on kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry. Tavoitteena on lisätä myös kouluruokailun arvostusta.

Marraskuisen MOK-viikon arviointiin osallistuivat henkilökunnan ja oppilaiden lisäksi myös huoltajat Wilman välityksellä. Kiitos kaikille arvokkaasta palautteesta, sillä se antaa meille tukea seuraavan monialaisen kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Erityisesti kiitän risuista ja ruusuista, joiden avulla onnistumiset ja haasteet kirkastuivat.

Itsenäisyyteen liittyen vietämme koulussamme sinivalkoista päivää 2.12.2016. Ensi vuonna odottavat suuret syntymäpäiväjuhlat, kun SUOMI100-juhlavuosi käynnistyy. Se tulee näkymään monin tavoin myös kouluopetuksessa ja kaupungin eri tapahtumissa.

Joulukirkko on Oulun tuomikirkossa keskiviikkona 21.12.2016 klo 10. Olette tervetulleita hakemaan hyvää joulumieltä tilaisuudesta oman kodin jouluun. Oppilaat sijoittuvat kirkon etuosaan merkityille paikoille, muu kirkkoväki takaosaan. Kiitän kaikkia koteja lämpimästi hyvin sujuneesta syyslukukaudesta. Koulu alkaa lukujärjestyksen mukaisesti ma 9.1.2017.

Helena-rehtori