In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

REHTORIN HELMIKUUN KIRJE

Maailman suurin vanhempainilta 18.1.2017 jäi osallistujamäärältään pieneksi, mutta läsnä olleet huoltajat kävivät vilkasta keskustelua ajankohtaisista aiheista. Videot ja esitykset, jotka pohjustivat ryhmissä tapahtunutta osuutta, olivat mielenkiintoisia ja kertoivat hyvin toimintakulttuurin muutoksesta kouluissamme. Toivottavasti saamme ensi vuonna koulun salin täpötäyteen kotiväkeä. Kiitos vielä kotikoulutoimikunnan huoltajille ja opettajillemme puheenvuoroista illassa!

Olemme aloittaneet Suomi100-teemavuoden koulussamme. Juhlavuosi käynnistyi hienosti alueemme kansanedustajien vierailulla. Kansanedustajat tapasivat alakoulusta niitä ryhmiä, jotka opiskelevat yhteiskuntaoppia uuden tuntijaon mukaisesti ja koulumme ysiluokkia. Oppilaat osasivat kysyä todella hyviä kysymyksiä Tytti Tuppuraiselta, Mari-Leena Talvitieltä, Hanna Sarkkiselta ja Mirja Vehkaperältä. Oli hienoa nähdä, että yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat lapsia ja nuoria.

Ystävänpäivänä 14.2.2017 on koululla paljon ohjelmaa. Osa oppilaista osallistuu Maisemakuvia Suomesta konserttiin yhdessä Oulun kansainvälisen koulun oppilaiden kanssa. Lisäksi on luvassa ystävänpäiväkonsertti omalla koululla. Tukioppilaat ja oppilaskunnan hallitus ovat perinteisesti järjestäneet myös ohjelmaa tuolle päivälle. Ilta huipentuu kotikoulutoimikunnan järjestämään alakoulun discoon koulun tiloissa, johon toivomme runsasta osanottoa.

Arkielämään liittyen kouluväki toivoo, että kotona kiinnitettäisiin huomiota säänmukaiseen pukeutumiseen. Talviliikuntakaudella oppilailla tulisi olla mukanaan riittävästi lämmintä vaatetta, päähine ja käsineet sekä vaihtovaatteita, jotta oppilaat tarkenevat liikuntatuntien ajan luistella ja hiihtää eikä tarvitse loppupäivää pitää märkiä vaatteita.

Käykääpä ihastelemassa kaupungin teatterin ikkunoihin tulevia 6-metrisiä taideteoksia ensi viikosta alkaen. Ne liittyvät alkaviin lasten ja nuorten teatteripäiviin. Valoisia talvipäiviä kaikille toivoen

Helena-rehtori

 

REHTORIN TAMMIKUUN KIRJE

Suomi100-juhlavuosi on käynnistynyt vuoden vaihtuessa Yhdessä -teemalla. Juhlavuosi nivotaan monin tavoin osaksi opetusta. Toteutamme juhlavuoden sisältöjä kalenterivuoden eri juhlapäivien yhteydessä. Näin tästä kokonaisuudesta muodostuu oppilaille vuoden kuluessa yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Juhlavuosi huipentuu lauantaikoulupäivään 2.12.2017 kaikissa Oulun kouluissa.

Maailman suurin vanhempainilta 18.1.2017 klo 18-20 pidetään samaan aikaan monissa Suomen kouluissa. Sen ovat ideoineet OAJ, Vanhempainliitto ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Suomen kuntaliitto ry ja Hundred-hanke. Kutsu on tullut koteihin Wilmassa. Tulkaapa silloin koululle keskustelemaan peruskoulun muutoksesta ja tapaamaan opettajia sekä muita oman luokan huoltajia.

PISA-tulokset  julkistettiin ennen joulua. Huolestuttavaa on poikien tulosten lasku suhteessa tyttöihin ja alueellisten erojen kasvu. Pohjoisen tytöt ovat kuitenkin koko maan parhaiten menestyviä Pisassa. Kokonaisuudessaan oppimistulokset ovat edelleen hyvät lukutaidon ja matematiikan osalta ja erot koulujen välillä pieniä, mutta luonnontieteiden opiskelutulokset ovat laskeneet edellisestä mittauksesta. Oulun alue tarvitsee tulevaisuudessa paljon osaajia juuri matemaattis-luonnontieteelliseltä alalta, joten jostakin pitäisi löytää lääke siihen, että nuoret jaksaisivat tehdä töitä alaluokilta asti myös haastavampien kouluaineiden kanssa.

Työnteon kulttuuri, jossa läksyt ja tehtävät tehdään säännöllisesti , pitäisi saada aikaan yhteistyössä kotien kanssa. Kannustamalla lasta ja nuorta hyvin tehdystä työstä ja pienistäkin edistymisistä voitaisiin saada oppijan itsetunto nousemaan ja löytää oppimisen ilo sekä motivaatio. Uuteen opetussuunnitelmaan liittyen myös opetusmenetelmien monipuolisuus ja yksilöllisempi ote, voisivat auttaa erityisesti poikia saamaan koulusta palkitsevia kokemuksia.

Hyvää juhlavuotta 2017 kaikille toivoen

Helena-rehtori