In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Syyskuu 2016 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                             STM A 1352/2015
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus suositus
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 6 6 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,69 12 0,69    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,078 13 0,076   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,31 13 0,33    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,3 1 1,3   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,82 9 0,78    
kokonaiskovuus odH 9 4,6 9 4,4    
mangaani mg/l 1 0,01 1 0,01   <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,015 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,4 13 8,4   6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 <0,02 9 <0,02   <0,2
sameus FTU 9 0,13 9 0,15   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 46 1 45   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 18,9 13 18,3   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,2 13 1,5   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,7 1 0,7   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Syyskuu 2016  

 Maikkula

Linnan- maa

 Kuivas- ranta

Kontin-kangas Laanila  Pikisaari Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,035 0,060 0,10 0,014 0,024 0,056 <0,5  
rauta µg/l 19,1 22,7 15,4 15,2 8,7 10,0   <200
mangaani µg/l 12,1 11,3 11,5 13,2 8,4 8,8   <50
ammonium mg/l 0,017 <0,010 0,018 0,025 0,029 0,014   <0,50
pH   8,6 8,5 8,5 8,6 8,4 8,4   6,5 - 9,5
sameus FTU 0,17 0,19 0,18 0,27 0,17 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 190 200 200 190 180 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,82 4,6
minimi 0,68 3,8
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,26
maksimi 0,37


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.