In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Lokakuu 2016 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                             STM A 1352/2015
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus suositus
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 5 0 5 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 ei havaittu 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,69 13 0,72    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,079 13 0,076   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 0 8 0    
kloori, kokonais  mg/l 14 0,32 13 0,32    
kloori, vapaa mg/l 14 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,4 1 1,3   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,76 8 0,78    
kokonaiskovuus odH 8 4,3 8 4,4    
mangaani mg/l 1 <0,01 1 ei todettu   <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,015 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,3 13 8,4   6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 <0,02 9 <0,02   <0,2
sameus FTU 9 0,12 9 0,18   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 49 1 45   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 17,8 13 18,1   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,4 13 1,5   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,7 1 0,7   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Lokakuu 2016  

 Oulun- lahti

Linnan- maa

 Myllyoja

Kontin-kangas Kivikko- kangas Kastelli Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu 19 ei havaittu 17 ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l <0,010 0,029 0,080 <0,010 0,11 0,045 <0,5  
rauta µg/l 21,1 23,6 21,8 12,0 16,6 14,1   <200
mangaani µg/l 7,2 8,4 11,4 12,8 7,2 10,7   <50
ammonium mg/l <0,010 0,010 <0,010 0,030 <0,010 0,015   <0,50
pH   8,6 8,5 8,5 8,5 8,4 8,4   6,5 - 9,5
sameus FTU 0,22 0,20 0,17 0,23 0,22 0,36   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 190 170 190 180 170 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,82 4,6
minimi 0,68 3,8
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,26
maksimi 0,37


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.