In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Joulukuu 2016 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                             STM A 1352/2015
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus suositus
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,70 13 0,70    
alumiini mg/l 1 0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,080 13 0,075   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0,1    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,30 13 0,31    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,5 1 1,3   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,77 9 0,75    
kokonaiskovuus odH 9 4,3 9 4,2    
mangaani mg/l 1 <0,01 1 <0,01   <0,05
nitriitti mg/l 1 0,018 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,4 13 8,3   6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,03 9 <0,02   <0,2
sameus FTU 9 0,14 9 0,13   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 40 1 40   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 18,0 13 17,5   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,3 13 1,1   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,8 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Joulukuu 2016  

 Pateniemi

Linnan- maa

 Nuotta-saari

Kontin-kangas     Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0     0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu       *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0       0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,073 0,072 0,040 <0,010     <0,5  
rauta µg/l 28,5 32,6 24,3 18,5       <200
mangaani µg/l 9,7 9,7 9,7 11,4       <50
ammonium mg/l 0,022 <0,010 0,010 0,028       <0,50
pH   8,2 8,1 8,3 8,3       6,5 - 9,5
sameus FTU 0,19 0,17 0,15 0,20       **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5       **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton       **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

      **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 180 180       <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,82 4,6
minimi 0,68 3,8
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,26
maksimi 0,37


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.