In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Tammikuu 2017 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                             STM A 1352/2015
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus suositus
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 5 0 5 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 ei havaittu 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,70 13 0,70    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,077 13 0,075   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0,1    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,29 13 0,31    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,5 1 1,3   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,76 9 0,75    
kokonaiskovuus odH 9 4,3 9 4,2    
mangaani mg/l 1 0,01 1 <0,01   <0,05
nitriitti mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,3 13 8,3   6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,04 9 0,02   <0,2
sameus FTU 9 0,15 9 0,13   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 42 1 41   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 17,9 13 17,5   <250
TOC-arvo mg/l 10 1,4 10 1,2   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,8 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Tammikuu 2017  

 Ahvenoja

Linnan- maa

 Lämsän-järvi

Kontin-kangas

Limingan-tulli

Tuira Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu 1 ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,087 0,046 0,051 <0,010 0,052 0,013 <0,5  
rauta µg/l 33,8 32,7 16,1 19,3 55,4 26,9   <200
mangaani µg/l 11,8 8,2 11,0 9,2 10,1 7,5   <50
ammonium mg/l 0,014 0,014 0,016 0,031 0,012 0,027   <0,50
pH   8,3 8,3 8,3 8,2 8,4 8,2   6,5 - 9,5
sameus FTU 0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,18 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 170 170 180 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,85 4,8
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,28
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,09
minimi <0,05
maksimi 0,21


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.