In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Yli-Iin verkostovesien viranomaistarkkailun tulokset

Kesäkuu 2016 Halametsä Tuhkaniemi Talousveden laatuvaatimukset
STM A 461/2000
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
 nitriitti mg/l <0,010 <0,010 <0,5  
rauta µg/l <2,5 <2,5   <200
mangaani µg/l <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010   <0,50
pH   7,7 7,7   6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 51 51   <2500
           
           

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,10 0,6
minimi 0,09 0,5
maksimi 0,10 0,6

 

Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo < 0,20
minimi < 0,20
maksimi < 0,20

(STM A 461/2000) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.