In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arviointi Arviointi

Arvioinnin tavoitteena on ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on vuorovaikutuksen ja palautteen avulla tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään oppijana. Opettaja tukee oppilaan oppimisprosessia ohjaamalla häntä tarkastelemaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Arviointi antaa myös opettajalle tarvittavaa tietoa opetuksen etenemisen suunnitteluun sekä oppilas- ja ryhmäkohtaisten tavoitteiden asettamiseen.

Koulussamme arviointikeskustelut toteutetaan opettajan, oppilaan ja huoltajan välisenä kehityskeskusteluna. Kehityskeskusteluissa käydään läpi oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelutaitoja. Lisäksi asetetaan uusia tavoitteita  koulun käynnille. Kehityskeskustelujen yhteydessä oppilas suorittaa myös oman työnsä ja toimintansa itsearviointia.