In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Monipuolisella kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lapsen ja nuoren oppimista ja kasvua.

Koulullamme pidetään vuosittaiset arviointikeskustelut oppilaiden ja venhempien kanssa. Keskustelussa käydään yhdessä läpi muun muassa opintojen etenemistä, oppilaan työskentelytaitoja sekä ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä kysymyksiä. Yhteinen keskustelu auttaa oppilasta arvioimaan oppimistaan ja ottamaan vastuuta työskentelystään. Oppilaan mukana olo keskusteluissa on tärkeää. Huoltajille keskustelut antavat tarvittavaa tietoa lapsen koulutyön tukemiseksi. Opettajalle yhteiset keskustelut ovat tärkeitä oppilaan tuntemuksen kannalta.

Arviointi- ja kehityskeskustelut ovat osaltaan täydentämässä oppilaan väli- ja lukuvuosiarviointia. Vuosittaiset vanhempainillat täydentävät vanhempien ja opettajien välistä yhteistyötä. Jokaisella koululla toimii myös vanhempainyhdistys, koti-koulutoimikunta, jonka kautta vanhemmat voivat osallistua koulun toimintaan.

Kotikoulutoimikunnan puheenjohtaja on Helena Vikstedt ja hänen puhelinnumeronsa on  044- 703 1656 ja sähköpostiosoitteensa postioulunlahti_kotikoulu@eduouka.fi.

Ensisijainen kodin ja kodin välinen yhteydenpitokanava on sähköinen Wilma-sähköinen reissuvihko.